Έρχονται τα υδατοδρόμια και η Καβάλα είναι πρώτη στο σημείο εκκίνησης

Ο Τεχνικός Φάκελος που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας είναι ο πρώτος που κατατέθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο - Ικανοποίηση Χρήστου Ηλιάδη

ΟΟργανισμός Λιμένος Καβάλας ανακοίνωσε ότι κατέθεσε στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τον πρώτο Τεχνικό Φάκελο Υδατοδρομίου που καλύπτει τις απαιτήσεις του νέου Νόμου 4568/18 και ταυτόχρονα υπέβαλε την αίτηση για την απόκτηση Άδειας Ίδρυσης του Υδατοδρομίου Καβάλας με ιδιοκτήτη την ΟΛΚ ΑΕ.

Ο Τεχνικός Φάκελος εκπονήθηκε από την Ανάδοχο εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια». Η αίτηση και ο Τεχνικός Φάκελος έλαβαν αριθμό Πρωτ: 60086/26-7-19.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΚ ΑΕ Ηλιάδης Χρήστος-Χριστιανός προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Με την ολοκλήρωση του Τεχνικού Φακέλου μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία των ελέγχων για την αδειοδότηση του Υδατοδρομίου Καβάλας. Η συνεπακόλουθη έναρξη πτήσεων υδροπλάνων θα προσδώσει σημαντικότατη υπεραξία στον Λιμένα  Καβάλας «Απόστολος Παύλος» καθώς θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού και κατ’ επέκτασιν της Οικονομίας της ευρύτερης περιοχής.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της “Ελληνικά Υδατοδρόμια” Τάσος Γκόβας αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία με την ΟΛΚ ΑΕ για την κάλυψη των απαιτήσεων του νέου Ν.4568/18 που, όπως δήλωσε, θα συνεχιστεί με στόχο να εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης του Υδατοδρομίου Καβάλας το συντομότερο δυνατόν.