ΟΕΧΒΕ: Η Καβάλα γίνεται το κέντρο κατάρτισης των εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία

1η ημερίδα ενημέρωσης με άξονα την «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των Εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία»-Τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης-Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

ΗΟμοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (ΟΕΧΒΕ), στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, σχεδίασε και υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία», μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στοχευμένης ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού που συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών:

  1. εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα και
  2. πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και υποψήφιους ωφελούμενους να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στην 1η Ημερίδα Ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Οκτώβρη 2019 στις 11:00 στο Ξενοδοχείο Galaxy (αίθουσα συνεδριάσεων) στην Καβάλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ωφελούμενοι της Πράξης θα είναι συνολικά 1.250 εργαζόμενοι (μισθωτοί), καθώς και εποχικά απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης.

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο της Έργου αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη την ελληνική επικράτεια διάρκειας 80 ωρών, με επιδότηση 5 ευρώ μεικτά/ώρα (400 ευρώ συνολικά), στα εξής θεματικά αντικείμενα:

  1. Τήρηση προτύπων και διαδικασιών στη βιομηχανική παραγωγή
  2. Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών στη βιομηχανική παραγωγή
  3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας-Νέες τεχνολογίες στις διοικητικές λειτουργίες

που θα οδηγούν υποχρεωτικά, με την ανάλογη προετοιμασία, σε εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα προγράμματα κατάρτισης, η διαδικασία συμμετοχής (δικαιώματα-υποχρεώσεις ωφελουμένων), οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Πράξη γίνεται μέσω «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή ωφελουμένων» που έχει ήδη δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΟΕΧΒΕ εδώ και θα είναι ανοιχτή έως την 31/10/2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά απασχολούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εδώ και εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν επίσης να απευθύνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-17:00 στο τηλέφωνο 210 5224674 ή στο [email protected] (Μ. Αδαμίδου, Φ. Καλαϊτζή).