Η «πρώτη» της νέας Διοίκησης του ΒΙΟΠΑ Καβάλας

Ζητούμενο για την εταιρία η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους οικοπεδούχους αλλά και η προσέλκυση νέων επενδυτών

Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Πάρκου Καβάλας παρουσία του προέδρου του ΒΙΟΠΑ Παύλου Τσουμάκη, των αντιπροέδρων Μάρκου Δέμπα (Επιμελητήριο Καβάλας) και Θόδωρου Μουριάδη (Δήμος Καβάλας), των μελών Κυριάκου Μπάη και Αβραάμ Δημητριάδη και του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη, εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν τα οικονομικά στοιχεία του Βιοτεχνικού Πάρκου και η ανάλυση των ισολογισμών της ΒΙΟΠΑΚ ΑΕ από το 2015 μέχρι το 2018.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος Παύλος Τσουμάκης, στη συνεδρίαση «συζητήθηκε το επιχειρηματικό πλάνο και ο προγραμματισμός των δράσεων που πρέπει να γίνουν. Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να έρθει σε άμεση επικοινωνία με τους δικαιούχους\οικοπεδούχους του ΒΙΟΠΑ με σκοπό τον διακανονισμό είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τέλος, συζητήθηκαν οι προτάσεις για προσέλκυση νέων επενδυτών».