Καβάλα: Ο Αλιευτικός Τουρισμός βάζει πλώρη προς την ανάπτυξη

20 ελληνικές ΟΤΔ Αλιείας-Αναπτυξιακές Εταιρίες, με συντονιστή την Αναπτυξιακή Καβάλας, προχωρούν ένα σχέδιο συνεργασίας με αφετηρία την Καβάλα με φόντο ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τον Αλιευτικό Τουρισμό-Ο σκοπός και οι μέθοδοι

Είκοσι ελληνικές ΟΤΔ Αλιείας-Αναπτυξιακές Εταιρίες, με συντονιστή την Αναπτυξιακή Καβάλας, συναντήθηκαν στις 22-24 Ιανουαρίου 2020 στην Καβάλα για να ξεκινήσουν ένα σχέδιο συνεργασίας για τον Αλιευτικό Τουρισμό.

Με την πρωτοβουλία αυτή, επιδιώκεται η προώθηση της δραστηριότητας μεταξύ της αλιευτικής κοινότητας ως εργαλείου διαφοροποίησης και μιας νέας πηγής εσόδων.

Για τον σκοπό αυτό, το έργο αποσκοπεί:

  • να οργανώσει επισκέψεις επίδειξης για τους αλιείς στην Ιταλία (χώρα με πολυετή πείρα στον αλιευτικό τουρισμό)
  • να διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με το εθνικό πλαίσιο και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την εφαρμογή του αλιευτικού τουρισμού
  • να διερευνήσει τη σκοπιμότητα της εφαρμογής του αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο
  • να οργανώσει ευκαιρίες κατάρτισης και δικτύωσης για τους ενδιαφερόμενους αλιείς

Παράλληλα, εξετάζεται μια πιλοτική εφαρμογή συλλογής απορριμμάτων στη θάλασσα από τους αλιείς.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και οι δήμαρχοι Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος ΑΜ-Θ ευρωπαϊκών προγραμμάτων Αλέξης Πολίτης, εκπρόσωποι των Συλλόγων Αλιέων, του Λιμεναρχείου, της Διεύθυνσης Αλιείας και της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.