ΟΛΚ και Αντιπεριφέρεια συντονίζονται για τα έργα στο Λιμάνι

Συνάντηση της Διευθύνουσας Συμβούλου του Οργανισμού με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας για τον προγραμματισμό των έργων, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια €

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Κώστα Αντωνιάδη, της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΟΛΚ ΑΕ, Άννας Α. Θυσιάδου, του Νομικού Συμβούλου,  Ελευθέριου Βλαχογιάννη καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων, κατά την οποία συζητήθηκε ο προγραμματισμός και η πορεία των έργων στους λιμένες αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (ΟΛΚ ΑΕ).

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν:

-Η εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών- επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο λιμένα Καβάλας», προϋπολογισμού 1.550.000€. Το έργο αυτό είναι χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», στο πλαίσιο του σχεδίου Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 30-01-2019.

-Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη δημοπράτηση των έργων «Μελέτη Επέκτασης κρηπιδωμάτων και προσήνεμου μόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στην χερσαία Ζώνη Λιμένα (περιοχή Ιχθυόσκαλας), στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας», χρηματοδοτούμενη από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, προϋπολογισμού 300.000€ και «Μελέτη διαπλάτυνσης & επέκτασης υπήνεμου μόλου Κεντρικού Λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος», προϋπολογισμού 300.000€, χρηματοδοτούμενη από το Π.Δ.Ε .                                                                                                                                                        Οι ομάδες εργασίας θα ολοκληρώσουν άμεσα το έργο της διαμόρφωσης των προγραμματικών συμβάσεων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΚ ΑΕ, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους εποπτεύοντες φορείς.

Κατά την συνάντηση επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η άψογη συνεργασίας των δύο φορέων, η οποία παράγει απτά αποτελέσματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.