Στην Καβάλα η επόμενη συνάντηση του προγράμματος CHERISH

Το διήμερο 3-5 Ιουνίου οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων θα φιλοξενηθούν στην Καβάλα

O Δήμος Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου INTERREG EUROPE με τίτλο «CHERISH- Creating opportunities for regional growth through promoting Cultural HERitage of fiSHing communities in Europe»- («Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη»), συμμετείχε σε διαχειριστική συνάντηση που έλαβε χώρα στις 30 Ιανουαρίου 2020 στην πόλη Rostock της Γερμανίας. Το Δήμο Καβάλας εκπροσώπησε η Ιώ Χατζηβαρύτη, επιστημονική συνεργάτιδα του Δήμαρχου και συντονίστρια του έργου για τη Καβάλα, παρουσιάζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε στο έργο το τελευταίο εξάμηνο.

Στη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν εκτενώς τις δράσεις που υλοποίησαν μέσα στο τελευταίο αυτό διάστημα, τον προγραμματισμό τους για την καινούργια χρονιά καθώς και την απορρόφηση των κονδυλίων του έργου. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στο διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Πολιτιστική Κληρονομιά Αλιευτικών Κοινοτήτων» που ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2019. Ο διαγωνισμός είχε συμμετοχή από τις περιφέρειες όλων των εταίρων του έργου, ενώ τα εύσημα δόθηκαν επάξια στην Καβάλα και το δικό μας νικητή, τον Ευστράτιο Λαλέ, για την εξαιρετική του φωτογραφία με τίτλο «Fishing boat at sunset in Thasos island».

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στην υποστήριξη των συμμετεχόντων ως προς τα σχέδια δράσης που η κάθε πόλη θα κριθεί να αναπτύξει με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη της αλιευτικής κληρονομίας. Η Καβάλα, έχοντας πραγματοποιήσει μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση τοπικών φορέων, τον Οκτώβριο του 2019, ενσωμάτωσε τις προτάσεις που συνέλεξε στο πρωτόλειο κείμενο της μελέτης αυτής, κάτι που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον  Επικεφαλής εταίρο του έργου.

Τέλος, εκτενής συζήτηση έγινε για την επόμενη συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών του έργου, με την Καβάλα να προτείνει  και να κατοχυρώνει τελικά τη φιλοξενία της με έξοδα του προγράμματος, τον προσεχή Ιούνιο. Η πρόταση έγινε δεκτή από όλο το εταιρικό σχήμα με ενθουσιασμό και ως ημερομηνία διεξαγωγής της συνάντησης ορίστηκε το διήμερο 3-5 Ιουνίου 2020.

Την εν λόγω συνάντηση θα συντονίσει η επικεφαλής εταίρος του έργου από το Δήμο Middelburg της Ολλανδίας.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι με την αλιεία φορείς, αλλά και μέλη της αλιευτικής κοινότητας.