Συνάντηση επαγγελματιών και ΟΛΚ για τα τέλη χρήσης των κοινοχρήστων χώρων στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας

Τι ζήτησαν οι πρόεδροι της ΟΕΒΕ Καβάλας, των Καφεζυθοπωλών και των Εστιατόρων από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος

O πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας, μαζί με τους προέδρους των Σωματείων Καφεζυθοπωλών, Γιώργο Βαφείδη και των Εστιατόρων, Δημοσθένη Κωνσταντινίδη υπέβαλλαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, στα γραφεία του ΟΛΚ, τα αιτήματα των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη σχετικά με τα τέλη χρήσης των κοινοχρήστων χώρων.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη και έγινε μεταξύ του προέδρου του ΟΛΚ, Γιώργου Φιλόσογλου και της Διευθύνουσας Συμβούλου, Άννας Θυσιάδου, οι οποίοι αναγνωρίζουν τα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών και δεσμεύτηκαν να τα υποβάλλουν στον κύριο μέτοχο του οργανισμού το ΤΑIΠΕΔ.

Μεταξύ των άλλων έγινε αναφορά από τον πρόεδρο της ΟΕΒΕ Καβάλας ο οποίος και ζήτησε τόσο τη συμμέτοχη της Ομοσπονδίας σε επιτροπές διαβούλευσης που αφορούν τα σχετιζόμενα με την Ομοσπονδία επαγγέλματα όσο και την κοινοποίηση διαγωνισμών και προκηρύξεων του ΟΛΚ στην ΟΕΒΕΚ με σκοπό την άμεση ενημέρωση των μελών της.

Ο πρόεδρος του ΟΛΚ και η Διευθύνουσα Σύμβουλος διαβεβαίωσαν τους επαγγελματίες για την ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία των αιτημάτων τους.