Και ο κλάδος του Ελληνικού Μαρμάρου «πληρώνει το μάρμαρο» για τον κορονοϊό

Μελέτη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης για την οικονομική επίδραση της πανδημίας στον κλάδο «δείχνει» κάθετη πτώση των ελληνικών εξαγωγών λόγω του κλεισίματος των συνόρων σε διάφορες οικονομίες

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης (Σ.Ε.Μ.Μ.Θ.) ανέθεσε και υλοποίησε μέσω της εταιρίας ICAP μελέτη με αντικείμενο την οικονομική επίδραση της πανδημίας του κορονοϊού στον κλάδο του μαρμάρου και με τους κλάδους που συνδέονται με τον πρώτο ως προμηθευτές αυτού.

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του ΣΕΜΜΘ, Ιουλία Χαϊδά, οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από την εν λόγω μελέτη βασίστηκαν σε δείκτες της στατιστικής υπηρεσίας και σε εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η ICAP στην συγκεκριμένη μελέτη που εκπόνησε για τον κλάδο του μαρμάρου και τον οικονομικό αντίκτυπο που είχε ο COVID-19 στις ελληνικές μαρμαροβιομηχανίες οι οποίες στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες της Βόρειας Ελλάδος απασχολώντας χιλιάδες εργαζομένους, τονίζει πως η διατάραξη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω του κλεισίματος των συνόρων σε διάφορες οικονομίες, ανύψωσε εμπόδια στην αρμονική διεξαγωγή του εμπορίου.

Συγκρίνοντας την πορεία των ελληνικών εξαγωγών το α’ πεντάμηνο του 2020 με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, η πτώση είναι κατακόρυφη.

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της μελέτης αυτής θα αξιοποιηθούν από το Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. σε κύκλους νέων επαφών με την ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, προωθώντας:

  • τη σύνθεση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις του κλάδου
  • τη δημιουργία κλαδικών προωθητικών ενεργειών, όπως η θεσμοθέτηση του brand name «Ελληνικό Μάρμαρο» και άλλες συναφείς ενέργειες