Επιμελητήριο Καβάλας: Ξεκινά νέος κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

Πόσο κοστίζει η εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση - Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν - Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - Μέχρι πότε μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι

Το Επιμελητήριο Καβάλας έκανε γνωστό ότι το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Καβάλας  ανακοινώνει την  έναρξη νέου κύκλου προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών  συνολικής διάρκειας  80 ωρών (Ν 4640/2020).

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διδακτικό υλικό του CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο και διεθνή δραστηριότητα. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι ‘’εκπαιδευτές εκπαίδευσης διαμεσολαβητών’’ από το CEDR.

Το σεμινάριο διαρκεί συνολικά 80 ώρες  οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τον συνδυασμό φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων και διαδικτυακής (online) εκπαίδευσής τους.

Ειδικότερα, θα συνδυαστεί η  δια ζώσης εκπαίδευση που θα διεξαχθεί στις αίθουσες του ΙνΚαΔιΚ με την λήψη όλων των προβλεπομένων μέτρων προφύλαξης, με την σύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων από άλλες πόλεις.

Η 1η αυτή ενότητα θα διεξαχθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

Με σύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση: στις 3, 4 και 6 Νοεμβρίου 2020, ώρες 14:00-18:00, στις 7 Νοεμβρίου, ώρες 09:00-15:00

Δια ζώσης με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων: στις 12,13 και 14 Νοεμβρίου, ώρες 09:00-18:00

Θα ακολουθήσει η 2η ενότητα, με την οποία και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης, η οποία θα διεξαχθεί σε ημερομηνίες και ώρες που θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα απαιτείται να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένου, και καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά απλή αίτηση ενδιαφέροντος με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου ([email protected]), ως τις 23 Οκτωβρίου 2020.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας, λαμβανομένου υπόψιν του ακριβούς χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.400,00) ευρώ. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του CEDR, το οποίο είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο και διατίθεται μόνο στους συμμετέχοντες.

Οι αιτούντες που θα προκριθούν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.  Ακολούθως, για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 1.400,00 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου στην Τράπεζα Πειραιώς (ΙΒΑΝ GR 56 0172 2450 0052 4509 1212 383) .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6945898402 (κ. Βασίλειο Αργυρίου), 6936990800 (κ. Εύη Μπεκίρη), 6944918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου)

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 200 ν.4512/2018, τα οποία πρέπει να συνυποβληθούν ηλεκτρονικά και με την αίτηση συμμετοχής:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής η αλλοδαπής.

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησής τους οι αιτούντες αποδέχονται την διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων στα αρχεία του Ινστιτούτου και την επεξεργασία τους από τους αρμόδιους του Ινστιτούτου προκειμένου να τους παρέχει ενημέρωση για την πορεία της αίτησής τους και για τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτή καθώς και με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.