Το ΤΕΕ ΑΜ ως επικεφαλής εταίρος στην εναρκτήρια συνάντηση του “EXCELTOUR-Επιχειρηματική Αριστεία στον Τουρισμό”

Το έργο αφορά στην εφαρμογή και πιστοποίηση ευρωπαϊκού μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας σε 60 τουριστικές επιχειρήσεις, 20 από τις οποίες θα προέρχονται από την Ελλάδα-Τι περιλαμβάνει, πώς θα υλοποιηθεί

Πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου EXCELTOUR-Επιχειρηματική Αριστεία στον Τουρισμό” με την παρουσία εκπροσώπων όλων των διακρατικών εταίρων.

Στο έργο συμμετέχουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας ως επικεφαλής, ο Δήμος Ξάνθης και οργανισμοί από τη Ρουμανία, την Αρμενία, την Ουκρανία και την Τουρκία.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή και πιστοποίηση ευρωπαϊκού μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας σε 60 τουριστικές επιχειρήσεις στην  περιοχή του έργου, 20 από τις οποίες θα προέρχονται από την Ελλάδα. Το μοντέλο αριστείας αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση της Ποιότητας (European Foundation for Quality Management-ΕFQM) και η πιστοποίηση των επιχειρήσεων σε αυτό είναι μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες διακρίσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Η έναρξη της συνάντησης έγινε με χαιρετισμό από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, Απόστολο Παυλίδη, ενώ οι κύριες εισηγήσεις παρουσιάστηκαν από τους Γιώργο Σταμπουλή και Μαριλένα Συμεωνίδου της εταιρίας Οργανοτεχνική ΑΕ η οποία είναι ο διακρατικός συντονιστής του έργου.

Κατά τη συνάντηση, μεταξύ άλλων, καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου με πρώτη ενέργεια τη διοργάνωση διακρατικού διαδικτυακού σεμιναρίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί από το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας περί το τέλος Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια θα αναζητηθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στις οποίες θα εφαρμοστεί και θα πιστοποιηθεί το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM, οι οποίες θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση.