Το Επιμελητήριο Καβάλας θα προωθήσει τα αλιεύματα του Νομού Καβάλας σε αγορές του εξωτερικού

Έγκριση προγράμματος ύψους 900.000 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» - Ποιες δράσεις περιλαμβάνει, πού θα στοχεύσει, πώς θα βοηθήσει την καβαλιώτικη Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα εγκρίθηκε για το Επιμελητήριο Καβάλας με σκοπό την υποστήριξη και την προώθηση όλων των επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας με τίτλο «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» ύψους 920.312,50 € και με χρηματοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας.

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση, από το Επιμελητήριο Καβάλας, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων απαραίτητων για τη βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της εξωστρέφεια τους / εξαγωγικού προσανατολισμού τους.

Η βελτίωση αυτή θα επιτευχθεί μέσω διάφορων μέτρων εμπορίας για τα εν λόγω προϊόντα. Σκοπός είναι να ενισχύσουν τη φήμη και την προώθηση των εν λόγω προϊόντων των περιοχών του νομού Καβάλας, όπως η Κεραμωτή και η Θάσος, οι οποίες παραδοσιακά είναι αλιευτικές περιοχές.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του Επιμελητηρίου Καβάλας για τη βελτίωση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τα προϊόντα τα οποία αλιεύονται στην περιοχή (Καβάλα, Κεραμωτή, Θάσος) θα υλοποιηθούν δράσεις στο πλαίσιο του Έργου με σκοπό την προώθηση προϊόντων αλιείας και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στις 5 χώρες-στόχους, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, Βουλγαρία και θα αφορούν:

  • Την αναζήτηση νέων αγορών
  • Τη βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών
  • Την προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων
  • Τη διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών
  • Τη διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης.
  • Τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών για τα αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων της περιοχής μας, είναι από τους βασικούς στόχους που αναπτύσσει το Επιμελητήριο Καβάλας, σαν έναν σημαντικό μηχανισμό στήριξης του εμπορίου, της μεταποίησης και των επαγγελμάτων στην περιοχή μας.

Σε ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας σημειώνει: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα εγκρίνεται και ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του,  που έρχεται να ενισχύσει την εξωστρέφεια και θα βελτιώσει την οργάνωση της αγοράς αλιευμάτων, ακολουθώντας μία πολυδιάστατη στρατηγική, με στόχο την προσέγγιση μεγάλου αριθμού ομάδων και γενικά ενός ευρύτερου κοινού στις χώρες-στόχους».