Αναβαθμίζεται το λιμάνι της Κεραμωτής

Τοποθετήθηκαν τέσσερα μηχανήματα παροχής νερού και ρεύματος πλωτών μέσων (pillar) μετά από απόφαση της ΟΛΚ ΑΕ

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση τεσσάρων μηχανημάτων παροχής νερού και ρεύματος πλωτών μέσων (pillar) στο λιμάνι της Κεραμωτής, μετά από τη σχετική απόφαση της ΟΛΚ ΑΕ στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παροχών του λιμανιού αφενός για τα σκάφη αναψυχής αφετέρου δε για τα επαγγελματικά σκάφη.

Τα μηχανήματα προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο λιμάνι και στον εκσυγχρονισμό του σε δύο επίπεδα, τουριστικό και επαγγελματικό, κάτι το οποίο αποτελεί και πρωταρχικό στόχο της ΟΛΚ ΑΕ.Το συνολικό κόστος του έργου (αγορά και τοποθέτηση των μηχανημάτων) ανήλθε στα 20.400 ευρώ.