Επιμελητήριο Καβάλας: Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 στο προσκήνιο

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη σχετικά με τις τρεις νέες προκηρύξεις του Νόμου

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη σχετικά με τις τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 διοργανώνει το Επιμελητήριο Καβάλας την Τετάρτη 27/01/2021 από τις 18:00 έως τις 20:00.

Εισηγητές θα είναι οι:

  • Σωτήρης Αθανασίου (προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
  • Ανδρέας Θεοδωρόπουλος (Στέλεχος της Δ/νσης Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οικονομολόγος).
  • Αναστασία Λαζαρίδου (Στέλεχος της Δ/νσης Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πολιτικός μηχανικός)

Οι δράσεις του προγράμματος είναι:
1η Προκήρυξη: «Γενική Επιχειρηματικότητα»
2η Προκήρυξη: «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» και
3η Προκήρυξη: « Μηχανολογικός Εξοπλισμός»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμα zoomστον παρακάτω σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/88215895541
Meeting ID: 882 1589 5541
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Καβάλας στα τηλέφωνα 2510222212 (εσωτ.4) Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) Δέσποινα Παρασύρη και στο [email protected]