Κορονοϊός: Δημοσιεύτηκαν τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις τουριστικές επιχείρησεις

Απαιτείται η εκ νέου εκπαίδευση του προσωπικού για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

Το Επιμελητήριο Καβάλας ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1632/Β/21.04.2021) η Απόφαση  Αριθμ. 6632 με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις».

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις τουριστικές επιχειρήσεις θα ισχύουν έως 31.05.2022.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το σήμα πιστοποίησης Health First παραμένει σε ισχύ. Για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εκδώσει το σήμα, το οποίο εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.healthfirsttourism.gr Η επανέκδοση του σήματος πιστοποίησης Health First απαιτείται σε περίπτωση αλλαγής προσώπου υπευθύνου για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης.

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1572 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. επίσημης ιστοσελίδας του).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης διαμονής. Έτσι, απαιτείται εκ νέου εκπαίδευση του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου του καταλύματος:

  • από 1 έως 50 δωματίων: εκπαίδευση ενός ατόμου ανά κατάλυμα
  • άνω των 50 δωματίων: εκπαίδευση ενός ατόμου ανά υπηρεσία/τμήμα καταλύματος

Η προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης του ιδιοκτήτη/συντονιστή για την τουριστική περίοδο 2021 πρέπει να γίνει έως 15.06.2021.