Δήμος Παγγαίου: Στους 162 δήμους της χώρας που χρηματοδοτείται από το «Πράσινο» Ταμείο

Στόχος η εκπόνηση σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων

Στους 162 Δήμους της χώρας που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο» με σκοπό την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ανήκει ο Δήμος Παγγαίου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του δήμου, μεταξύ άλλων, επιχειρεί την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Παγγαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Κατευθύνσεις του Πράσινου ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Άρθρου 22 του Νόμου 4599/19. Η διαδικασία για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο (Project4 IKE), με διάρκεια από 27/11/2020 έως 27/11/2021.

Το ΣΒΑΚ εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Δημοτική Αρχή αποσκοπεί στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου, δικαιότερου και περιβαλλοντικά φιλικού κυκλοφοριακού συστήματος. Ως περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ νοείται η περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παγγαίου με επικέντρωση στα γεωγραφικά όρια της Δ.Ε. Ελευθερούπολης και της Δ.Ε. Ελευθερών.

Η συμμετοχή και η διαρκής ενημέρωση των πολιτών και φορέων αποτελούν βασική επιδίωξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ΣΒΑΚ, από τη φάση ανάπτυξης μέχρι τη διαδικασία υλοποίησης. Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης θα προκύψουν οι προτάσεις και παρατηρήσεις κατοίκων και φορέων σχετικά τόσο με τα προβλήματα και την υφιστάμενη κατάσταση όσο και με τις προκαταρκτικές προτάσεις μετέπειτα.

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει τις ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες, νοιάζεται για τις ανάγκες των πολιτών της και τους εμπλέκει με τους αρμόδιους φορείς για το σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος, την επίλυση βασικών προβλημάτων κινητικότητας του Δήμου, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τη μείωση του θορύβου και του κόστους μετακινήσεων και εν τέλει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.