Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού: Κάλιο αργά παρά ποτέ για τα ιστορικά κτίρια της Καβάλας

Ικανοποίηση για την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων μνημείων του Δήμου Καβάλας: Δημαρχείο, Μέγαρο Wix και Κατοικία Μούτουλα» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Με αφορμή την ένταξη του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων μνημείων του Δήμου Καβάλας: Δημαρχείο, Μέγαρο Wix και Κατοικία Μούτουλα» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (ΙΚΚΙΚ), με ανακοίνωση του χαιρετίζει με ικανοποίηση την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «υπενθυμίζουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι από 28/02/2018 το ΙΚΚΙΚ είχε στείλει επιστολή στην πρώην Δημοτική Αρχή για την τότε νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» που απευθύνονταν στους ΟΤΑ Α βαθμού της χώρας, με χρηματοδότηση 100% και στόχευε στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρόλα αυτά όμως δεν έγινε τίποτα, καμία κίνηση.

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού είχε προτείνει τότε:

– την επανάχρηση του κληροδοτήματος Γιώργου Αστεριάδη ως χώρου στέγασης αρχείων της Ιστορίας του Καπνού,

– την αξιοποίηση του κτιρίου των Σφαγείων, ως χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων με θέμα την θάλασσα και

– του γειτονικού στο Δημαρχείο κτιρίου Κατοικία Μούτουλα, ως χώρου λειτουργίας φωτογραφικού αρχείου της πόλης, πολιτισμού και συναφών δράσεων.

Προτείνουμε την εκπόνηση αρχικών μελετών για τα πρώτα δυο ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Καβάλας ώστε να επέλθει η ωρίμανση αυτών για την χρηματοδότηση τους».