Αντιπεριφέρεια Καβάλας: Έπεσαν οι υπογραφές για την αποκατάσταση των υπέργειων διαβάσεων στα Τενάγη Φιλίππων

Η σύμβαση υπογράφηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη και τον υπεύθυνο της ανοδόχου εταιρίας

Υπογράφηκε τη Δευτέρα 24 Μαίου 2021 έτους, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη και της Αναδόχου Εταιρίας με την επωνυμία «Στυλιανίδης ΑΕ», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων»

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε τα εξής: «Για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσου ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Για αυτό το λόγο η ΠΕ Καβάλας χρηματοδοτεί ένα σημαντικό έργο στα Τενάγη των Φιλίππων και συγκεκριμένα την αποκατάσταση των υπέργειων διαβάσεων των καναλιών τα οποία είχαν πολλά χρόνια να συντηρηθούν και παρουσίαζαν τεχνικά προβλήματα. Επίσης θα κατασκευαστούν και 2 κυβωτοειδής οχετοί για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των γεωργικών μηχανημάτων στην εν λόγω περιοχή.