Δήμος Παγγαίου: «Στρώνεται» το έδαφος για την αγροτική ανάπτυξη με 9,2 εκ. ευρώ για έργα οδοποιίας

Η μελέτη προβλέπει τη βελτίωση αγροτικών οδών συνολικού μήκους 59 χιλιομέτρων στα αγροκτήματα του Δήμου Παγγαίου, καθώς και την κατασκευή μικρών γεφυρών στα Τενάγη των Φιλίππων

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Παγγαίου στο νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση για την περίοδο 2020-2023 «Αντώνης Τρίτσης» για έργα αγροτικής οδοποιίας προϋπολογισμού 9.200.000 ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό το οποίο έχει διατεθεί στον Δήμο για ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους, ενώ άπτεται και παρεμβάσεων στα Τενάγη των Φιλίππων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Παγγαίου

Με την έγκριση της ως άνω χρηματοδότησης δηλώνουμε έμπρακτα τη στήριξή μας στους αγρότες της περιοχής μας, καθώς είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει διατεθεί στον Δήμο μας για ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους, στηρίζοντας έτσι την αγροτική οικονομία.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η βελτίωση αγροτικών οδών συνολικού μήκους 59 χιλιομέτρων στα αγροκτήματα του Δήμου Παγγαίου, καθώς και κατασκευή μικρών κιβωτοειδών οχετών (γέφυρες) στα Τενάγη Φιλίππων.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν οδούς στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Ορφανού, Πιερρέων και Παγγαίου και στις οποίες πρόκειται να γίνει βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, οδοστρωσία με θραυστό υλικό, ασφαλτόστρωση και κατασκευή μικρών τεχνικών όπως στερεά εγκιβωτισμού και ιρλανδικές και τριγωνικές τάφρους για την απορροή των ομβρίων υδάτων και την προστασία της οδού.

Στα Τενάγη Φιλίππων πρόκειται να κατασκευαστούν έξι κιβωτοειδής οχετοί οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν την πρόσβαση σε αγρούς, καθώς στην περιοχή υπάρχει δίκτυο αποστραγγιστικών καναλιών.

Επίσης θα γίνει αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας σε συνολική έκταση 28 χιλιομέτρων με χωματουργικές εργασίες και επίστρωση αμμοχάλικων και 3Α.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες του δήμου μας, κυρίως τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Διεύθυνση Προγραμματισμού, για την καθοριστική συμβολή τους στον σχεδιασμό και μελέτη ενός ακόμη μεγάλου έργου.

Στηρίζουμε τους αγρότες μας!!!

Δημιουργούμε το μέλλον μας.