Επιμελητήριο Καβάλας: Προγράμματα κατάρτισης για στελέχη Περιβαλλοντικής διαχείρισης και διεθνούς εμπορίου

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για την πράξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, «Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα», με κωδικό MIS 5035147, η οποία στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 εργαζόμενων (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) ή εποχικά εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την επιχείρηση που απασχολούνται.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) υλοποιεί δύο προγράμματα κατάρτισης 80 ωρών έκαστο, που αφορούν τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Χρήσης Χημικών Αποβλήτων
  • Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας.

Ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο θεματικό αντικείμενο.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 400 ευρώ (μείον τις νόμιμες κρατήσεις).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις από 20/10/2021 έως 13/12/2021 στην ιστοσελίδα: https://katartisi.haci.gr/ . Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει και τις  13 Περιφέρειες της χώρας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)  Τηλ.: 210-9213259 Εmail: [email protected]