Κίμων Παπαδόπουλος: Να συμμετέχει το Επιμελητήριο Καβάλας στη διαβούλευση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Επιστολή του επικεφαλής του συνδυασμού «Για Εσένα» προς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου

Τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καβάλας στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», προτείνει με επιστολή του προς τον Μάρκο Δέμπα, ο Κίμων Παπαδόπουλος.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Για Εσένα» τονίζει ότι η διαβούλευση αυτή ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου, ωστόσο το Επιμελητήριο μπορεί να συμμετέχει ακόμα ως κοινωνικός εταίρος και καταθέτει την πρόταση που ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου έχει καταθέσει.

Η επιστολή αναφέρει σχετικά:

«Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, έχει θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών  Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος».

Η ηλεκτρονική διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε ακόμη να συμμετάσχουμε ως κοινωνικός εταίρος, καταθέτοντας την πρόταση που από τις 29-11-2021 σας είχα δημόσια θέσει υπ’ όψη και αφορά πρόταση βελτίωσης των διατάξεων του ανωτέρω υπό διαβούλευση νομοθετήματος και έχει ως εξής:

τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19-2-2019 (ΦΕΚ 579 Β / 5-3-2019) στο άρθρο 3, στη παράγραφο β, όπου να προστεθεί πως «δικαίωμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού έχουν και όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις».