Οι κεφαλαιουχικές εταιρίες της Καβάλας μπαίνουν στην εποχή της Ψηφιακής Υπογραφής

Ξεκίνησε η διάθεση της για τις εταιρίες μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας – Διαβάστε τις προϋποθέσεις για τη διάθεση της καθώς και τα πλεονεκτήματα που θα έχουν όσοι την αποκτήσουν

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης & Επενδύσεων ξεκίνησε τη δωρεάν διάθεση της ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του, με αρχή τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).  Τα πλεονεκτήματα για όσους την αποκτήσουν είναι πολλά, όπως η νομική της ισχύ που είναι  ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, η μείωση του κόστους, η εξοικονόμηση χρόνου ανταλλαγής  εγγράφων, η κατάργηση της «φυσικής αρχειοθέτησης», η διασυνοριακή της ισχύ που ενισχύει  σημαντικά την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η δυνατότητα συμμετοχής σε ανοικτούς  διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και  πολλά άλλα.

Προϋποθέσεις για την διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής
Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η επιχείρηση-μέλος του Επιμελητηρίου Καβάλας να δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης προηγμένης (άυλης ) ψηφιακής υπογραφής (Remote Singing) είναι οι κάτωθι:

 • Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ.
 • Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η απόκτησή της γίνεται πανεύκολα με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του ΓEΜΗ. Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη, (ψηφιακά ή απομακρυσμένα), η ολοκλήρωση της έκδοσης είναι άμεση.

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου
Αναλυτικά, η διαδικασία δημιουργίας αίτησης συνίσταται στα παρακάτω βήματα:

 • Είσοδος της επιχείρησης στο σύστημα services.businessportal.gr με τους κωδικούς ΓΕΜΗ που διαθέτει.
 • Επιλογή από το μενού για «Διάθεση ψηφιακής υπογραφής».
 • Υποβολή Αίτησης
 • Ταυτοποίηση Χρήστη (απομακρυσμένα ή με επιτόπου επίσκεψη στο Επιμελητήριο κατόπιν επιβεβαίωσης του ψηφιακού ραντεβού από την πλατφόρμα)
 • Ολοκλήρωση αίτησης – Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής Σύνδεση ο ΓΕΜΗ και βασικές ενέργειες

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες :

 • Επιλογή Φυσικών Προσώπων για Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής
 • Αίτημα Προσθήκης Νόμιμου Εκπροσώπου
 • Ιστορικό Επιλογής Φυσικών Προσώπων
 • Ιστορικό Αιτημάτων Προσθήκης Εκπροσώπων
 • Να δει τις Οδηγίες Χρήσης