Η θέση των Φοροτεχνικών της Καβάλας για τη ρύθμιση οφειλών που προτείνει η κυβέρνηση

Ανακοίνωση του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Καβάλας για τις προτάσεις τους αναφορικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο

Οι λογιστές φοροτεχνικοί μέσω του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) Βασίλη Καμπάνη κατέθεσαν παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου νόμου «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας αι της επιχειρηματικότητας» Να σημειωθεί ότι οι προτάσεις αυτές υιοθετούνται πλήρως από την ΓΣΕΒΕΕ την τριτοβάθμια Ομοσπονδία.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, αρμοδιότητας διαφορετικών υπουργείων. Αποτελεί επί της ουσίας ένα πολυνομοσχέδιο που ωστόσο η επεξεργασία, συζήτηση και ψήφιση του συντελείται για μια ακόμη φορά εντός ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, που ελάχιστα περιθώρια αφήνει για σημαντικές τροποποιήσεις.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Καβάλας σε ανακοίνωση τονίζει ότι «θεωρούμε ότι η επεξεργασία, συζήτηση και ψήφιση των νομοθετημάτων που σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζει να γίνεται με διαδικασίες που παραπέμπουν στην πρόσφατη δεκαετή μνημονιακή περίοδο δεν ενισχύουν τους θεσμούς και τη δημοκρατία μας. Θεωρούμε ότι μετά την οδυνηρή αυτή περίοδο οι εθνικοί στόχοι, εκτός από την επιστροφή στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και την επιστροφή στην θεσμική κανονικότητα. Όσον αφορά το νομοσχέδιο υπάρχουν αρκετές διατάξεις οι οποίες είναι θετικές όπως για παράδειγμα το άρθρο 35 με το οποίο καταργείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος όταν η κύρια οφειλή, δηλαδή ο φόρος που προκύπτει προς καταβολή, ανέρχεται έως 100 ευρώ.

Από την άλλη μεριά υπάρχουν διατάξεις που παρόλο που παρουσιάζονται ως θετικές, εντούτοις δεν φαίνεται πως τελικά θα δώσουν λύσεις, και αναφερόμαστε κυρίως στις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και του ΟΤΑ.Η αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους που για περισσότερο από μια δεκαετία αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας, και είναι απότοκο της μακράς περιόδου των διαδοχικών και παράλληλων κρίσεων που συνεχίζουμε να βιώνουμε, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνεται ούτε με αυτό το νομοσχέδιο.

Τέλος, σημαντικά ζητήματα που απαιτούν μέριμνα και έχουμε φέρει στην προσοχή των αρμόδιων υπουργείων δεν συμπεριλαμβάνονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Τα ζητήματα αυτά, μέρος των οποίων παρατίθενται στο τέλος του υπομνήματος που περιλαμβάνει τις αναλυτικές προτάσεις μας , θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να διευθετηθούν καθώς συνδέονται με τον εξορθολογισμό και την απλοποίηση ρυθμιστικών πολιτικών και κατ’ επέκταση με τη βελτίωση του επιχειρηματικού-οικονομικού περιβάλλοντος».