Οργανισμός Λιμένα Καβάλας: «Οικοδεσπότης» του ΔΣ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

Οι 13 εκπρόσωποι των Λιμένων και οι 13 των Λιμενικών Ταμείων της χώρας συζήτησαν θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των λιμένων και του προσωπικού τους, την κρουαζιέρα, την ακτοπλοΐα κα

Η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» φιλοξενεί την Παρασκευή 20/10/2023 στις εγκαταστάσεις της το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) για την διεξαγωγή των εργασιών του.

Η ΕΛΙΜΕ αποτελεί τη θεσμική έκφραση των συμφερόντων των ελληνικών Λιμένων, με καταστατικό σκοπό τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των μελών της. Αποσκοπώντας στη συνδιαμόρφωση της λιμενικής πολιτικής στην επικράτεια, τη συμμετοχή των ελληνικών λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την δημιουργία εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, η ΕΛΙΜΕ λειτουργεί ως σύμβουλος της Πολιτείας συνδράμοντας τη ποικιλοτρόπως.

Μέλη της είναι 13 Ελληνικοί Οργανισμοί Λιμένων Ελλάδας που λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ ) και 13 Λιμενικά Ταμεία (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου). Καταληκτικά, αντικείμενο της είναι η αντιμετώπιση και προώθηση όλων των θεμάτων που αφορούν στους λιμένες μέσα στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Υπογραμμίζεται ότι η διεξαγωγή των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΜΕ γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη της Καβάλας, γεγονός που (σύμφωνα και με τις δηλώσεις του προέδρου της κ. Θ. Λιάγκου), καταδεικνύει πως η ΟΛΚ ΑΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εγχώριας λιμενικής βιομηχανίας, καθώς διαδραματίζει βασικό γεωπολιτικό ρόλο στην πρόσβαση ολόκληρης της βαλκανικής χερσονήσου στο Βόρειο Αιγαίο.

Στο πρώτο ΔΣ του φορέα συζητήθηκαν -μεταξύ άλλων- ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των λιμένων και του προσωπικού τους (safety&security), στη στελέχωση Επιτροπών για επιμέρους πεδία (πράσινη μετάβαση και βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιακή μετάβαση, κρουαζιέρα ακτοπλοΐα, κα.), αλλά και την περαιτέρω προώθηση συγκεκριμένων έργων και απτών συνεργασιών μεταξύ των μελών (συμπεριλαμβανομένων) θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Από πλευράς της ΟΛΚ ΑΕ, επανεπιβεβαιώνεται η βούληση της Διοίκησης του να προωθήσει περαιτέρω την εξωστρέφεια του Οργανισμού ως οργανικό μέλος της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας.