ΠΑΜ-Θ: Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο INTERREG MED CO-EVOLVE

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019 και στόχος του είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ολοκλήρωσε με επιτυχία την εναρκτήρια τεχνική συνάντηση του έργου INTERREG MED CO-EVOLVE που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 12 και 13 Ιανουαρίου.

Το COEVOLVE είναι ένα έργο του προγράμματος INTERREG MED 2016 το οποίο αναπτύχθηκε  στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3 (φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι) του προγράμματος και του ειδικού στόχου 3.1 (αειφόρος τουρισμός).

Στόχος του είναι να αναλύσει και να προωθήσει τη συν-εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων σε τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Το CO-EVOLVE αναγνωρίζει ότι η βασική πρόκληση για την αειφόρο ανάπτυξη του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) με στόχο την από κοινού ανάπτυξη και μεταφορά των προσεγγίσεων, των εργαλείων, των κατευθυντήριων γραμμών και των βέλτιστων πρακτικών. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν τη συνολική οργάνωση του έργου, τις φάσεις υλοποίησης και τις επιμέρους δράσεις του τεχνικού δελτίου του έργου. Οι Περιφέρειες που εμπλέκονται άμεσα στο πρόγραμμα είναι τέσσερις. Δύο συμμετέχουν στο έργο ως ισότιμοι εταίροι, δηλαδή η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Επικεφαλής εταίρος) και η Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία) παίζοντας σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του έργου.

Οι δύο άλλες Περιφέρειες Beneto (Ιταλία) και η Κρήτη συμμετέχουν ως συνεργάτες εταίροι. Το CO-EVOLVE εμπλέκει επίσης θεσμικούς και επιστημονικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων  του «Τμήματος Δράσεων Προτεραιότητας του Περιφερειακού Κέντρου Δράσης της Κροατίας (PAP / RAC)», το Τμήμα/Διαμέρισμα του  Herault (Γαλλία), τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλίας και της Βενετίας, τον Οργανισμό Περιφερειακής Ανάπτυξης του Dubrovnik-Neretva (Κροατία), Περιφερειακή Αρχή διαχείρισης  (Po Delta Park, Ιταλία), τον Δημόσιο Οργανισμό Συντονισμού και Ανάπτυξης της κομητείας του Σπλιτ, το Λιμενικό Ινστιτούτο Μελετών και Συνεργασίας της Περιφέρειας της Βαλένθια (FEPORTS), την ένωση παράκτιων περιοχών της Ευρώπης (CPMR) και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας  – Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών. 

Εκ μέρους του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο,  χαιρετισμό για την έναρξη των εργασιών απεύθυναν ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης Μιχάλης Αμοιρίδης και ο περιφερειακός σύμβουλος Κωνσταντίνος Εξακουστός, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία των αποτελεσμάτων του CO-EVOLVE για τη βελτίωση του σχεδιασμού των βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια, καθώς επίσης και στην υπόλοιπη Μεσόγειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προγραμματισμένη διήμερη τεχνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων που αντιμετώπισε η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, έχοντας ως συνέπεια την ματαίωση της ημερίδας παρουσίασης του έργου καθώς κρίθηκε σκόπιμο οι αντιπροσωπείες των εταίρων- έπειτα από την καθυστερημένη άφιξή τους- να επικεντρωθούν στις τεχνικές εργασίες του έργου.

Καθώς η συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για τη υλοποίηση αυτού του νέου έργου, είναι ιδιαίτερα σημαντική, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προτίθεται το επόμενο χρονικό διάστημα να οργανώσει εκ νέου την εναρκτήρια ημερίδα παρουσίασης του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο επικοινωνήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα INTERREG MED διαθέσιμες εδώ.