Ο αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς νέος διοικητής του Δ’ Σώματος Στρατού

Ο πρώην διοικητής της 12ης Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» Γεώργιος Καμπάς, προήχθη προχθές, 17 Ιανουαρίου 2017 σε αντιστράτηγος και διορίσθηκε από το ΚΥΣΕΑ σε διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού με έδρα την πόλη της Ξάνθης.

Ο κ. Καμπάς διετέλεσε κατά το 2015 – 2016 διοικητής της Μεραρχίας με πολλές επιτυχίες και διακρίσεις αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από τη θητεία του εδώ στον Έβρο. Τον διαδέχθηκε ο υποστράτηγος Δημήτριος Μουζέλος.

Ο Αντιστράτηγος Καμπάς Γεώργιος γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Κατετάγη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1979. Αποφοίτησε το 1983 ως Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού. Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς. Έχει παρακολουθήσει όλα τα βασικά σχολεία του Όπλου του.

Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ) και της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Επίσης, είναι απόφοιτος του Προκεχωρημένου Τμήματος Αξιωματικών Πυροβολικού Μάχης του ΣΞ των ΗΠΑ στο Fort Sill.

Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο «Στρατηγική και Διπλωματία». Ο Υποστράτηγος Καμπάς Γεώργιος έχει υπηρετήσει σε διάφορες Μονάδες ΠΒ Μάχης και Α/Α ΠΒ σε θέσεις Διοικητού Πυροβολαρχίας, Αξιωματικού Επιχειρήσεων και Διοικητού Μοίρας (συνολικά 12 χρόνια).

Έχει υπηρετήσει επίσης: Εκπαιδευτής και Επιτελής της Διεύθυνσης Σπουδών στη Σχολή Πυροβολικού και Διευθυντής Επιχειρήσεων σε Μ/Κ Μεραρχία. Από το 2003 έως το 2006, υπηρέτησε ως Τμηματάρχης Σχεδίων και Πολιτικής στο Μικτό ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο στη Νάπολη και κατά το τελευταίο έτος ως Διευθυντής επιτελικού γραφείου του Βοηθού Επιτελάρχη του ΝΑΤΟϊκου Στρατηγείου.

Επίσης, διετέλεσε επιτελής στην Διεύθυνση Επιχειρήσεων στο ΓΕΕΘΑ. Τον Ιούνιο του 2008, τοποθετήθηκε ως Τμηματάρχης Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού και Εξοπλισμών στη Διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του ΓΕΣ.

Τον Μάρτιο του 2009 τοποθετήθηκε ως Υποδιευθυντής στην ανωτέρω Διεύθυνση. Τον Μάρτιο του 2011, προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε Διευθυντής στη Διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του ΓΕΣ.

Τον Μάρτιο του 2013, τοποθετήθηκε Διοικητής της Σχολής Πυροβολικού. Τον Μάρτιο 2014, προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και ανέλαβε Διευθυντής Δ’ Κλάδου του ΓΕΣ. Ο Δ’ Κλάδος επιλαμβάνεται θεμάτων αμυντικής πολιτικής και σχεδιασμού, εξοπλιστικών θεμάτων, σχέσεων με ΝΑΤΟ-ΕΕ και λοιπών Διεθνών Οργανισμών, εκπαίδευσης, οργάνωσης, δόγματα και δημόσιες σχέσεις. Το 2015-2016 προήχθη σε υποστράτηγος και έγινε Διοικητής της 12ης Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ».