Άρχισε η συζήτηση στην ΑΜΘ για την κυκλική οικονομία και τις κυκλικές προμήθειες

1η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (1st Regional Stakeholders Group meeting) του έργου «CircPro»

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε, ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου Smart Circular Procurement, «CircPro»/Έξυπνες διαδικασίες Κυκλικών Προμηθειών, την 1η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG). Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην προώθηση της μετάβασης των Περιφερειών των εταίρων σε εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία (Circular Economy), αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών προμηθειών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αλατζά Κυριακή και Μπούτος Ιωάννης, μέλη του Steering Group του έργου, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο. Επίσης μετείχαν εκπρόσωποι από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΜΘ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, τον Δήμο Κομοτηνής, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, την Αναπτυξιακή Καβάλας, την εταιρεία Συστήματα Sunlight Recycling κ.ά..

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και αναλύθηκαν οι διεθνείς, ευρωπαϊκές, περιφερειακές και τοπικές προκλήσεις και δυσκολίες που σχετίζονται με τις κυκλικές προμήθειες (CP). Επίσης παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες και τα προβλήματα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας και των κυκλικών προμηθειών σε τομείς όπως ο αγροδιατροφικός, η ενέργεια, οι ορυκτοί πόροι κ.ά..

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προτάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων καθώς και τοποθέτηση επί προβληματισμών και θεμάτων που αφορούν στο αντικείμενο του έργου.