Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

Η 1η Τακτική Συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την 1η Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε ημέρα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, αποφάσισε σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν τα εξής:

1.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Μαρία Νικολαϊδου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

2.Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης  Δασών του Ν. Δράμας, έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δασών του Ν. Δράμας Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, εγκρίθηκε ομόφωνα.

3.Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης Δασών του Ν. Έβρου, έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δασών του Ν. Έβρου Ζαχαρίας Μπακλαγής, εγκρίθηκε ομόφωνα.

4.Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας  και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης Δασών του Ν. Ξάνθης, έτους 2019 . Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών, της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ξάνθης Παντελής Θεοδωρίδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

5.Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος  Έργων και Εργασιών Δημόσιας  και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης  Δασών του Ν. Καβάλας,  έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε η υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών, της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καβάλας Μαγδαληνή Χατζηδημητρίου, εγκρίθηκε ομόφωνα.

6.Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας  και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης Δασών του Ν. Ροδόπης, έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Δασών του Ν. Ροδόπης Μαρίνα Γκοτσαρίδου, εγκρίθηκε ομόφωνα.

7.Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος  Έργων και Εργασιών  Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης  Αναδασώσεων  Α.Μ.Θ, έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. Αναστάσιος Νάκας, εγκρίθηκε ομόφωνα.

8.Έγκριση τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Α.Μ.Θ Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

9.Έγκριση τροποποίησης της  αριθμ. 176/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης που αφορά την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε.). Το θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ζωή Κοσμίδου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

10.Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «BLAST – Black Sea Health Tourism» στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος ENI CBC Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020. Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος  Ιωάννης Μπούτος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

11.Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «MARITIMIS – Bottom-up Maritime Spatial Planning» στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για την 3η πρόσκληση του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED 2014-2020. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ιωάννης Μπούτος,  εγκρίθηκε ομόφωνα.

12.Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ στο ερευνητικό έργο Cooperation for disaster prevention and environmental monitoring in BSB: Co-PREVENT του κοινού επιχειρησιακού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020». Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Α.Μ.Θ Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, εγκρίθηκε ομόφωνα.

13.Ανάκληση της αριθμ. 190/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα την έγκριση έκδοσης απόφασης εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της νοτίου Σαμοθράκης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του νότιου οδικού δικτύου της νήσου Σαμοθράκης». Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου Δημήτριος  Πέτροβιτς, εγκρίθηκε ομόφωνα.

14.Έγκριση έκδοσης απόφασης εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της νοτίου Σαμοθράκης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του νότιου οδικού δικτύου της νήσου Σαμοθράκης». Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου Δημήτριος  Πέτροβιτς, εγκρίθηκε ομόφωνα.

15.Ανάκληση της αριθμ.50/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την έγκριση ανταλλαγής του αγροτεμαχίου αριθμ. 3065 (εμβαδού 1.500 τ.μ.) του αγροκτήματος Mικρόπολης του Δήμου Προσοτσάνης Δράμας με τμήμα του αγροτεμαχίου αριθμ. 1918 (εμβαδού 3.400 τ.μ.) του ίδιου αγροκτήματος για την υλοποίηση του έργου: «Φράγμα Μικρόπολης». Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος   Χρήστος  Γεωργιτσόπουλος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

16.Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση  γνωμοδοτικής  επιτροπής για το έτος 2019 για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης –  εξουδετέρωσης ναυαγίων ή  πλοίων», ευθύνης  του B΄ Λ/Τ Πόρτο Λάγος. Για το  θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Ξάνθης  Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων.