Άρχισε το πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων και προϊόντων ζωϊκής προέλευσης

Θα έχει προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ, διάρκεια 3 ετών και αναμένεται να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ  ανακοινώνει ότι από τις 05/07/2019  άρχισε και πάλι στην Περιφέρεια, το πρόγραμμα περισυλλογής και αποτέφρωσης νεκρών ζώων καθώς και κατασχεθέντων προϊόντων ως εξής:

 1. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 04/07/2022 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1.500.000,00€
 2. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει καθοριστικά:
 3. στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και στην βελτίωση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας
 4. στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, της Υγείας των ζώων και του Περιβάλλοντος.

3.Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 1. Περισυλλογή και διαχείριση πτωμάτων βοοειδών και αιγοπροβάτων(Α/Π) που βρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
 2. Περισυλλογή και διαχείριση, πτωμάτων κάθε είδους και όλων των ηλικιών των ζώων που δεν έχουν ιδιοκτήτη και βρίσκονται νεκρά στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, σε Δημόσιες ή και Δημοτικές εκτάσεις

iii. Περισυλλογή και διαχείριση προϊόντων ή  υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης που έχουν κατασχεθεί από τις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές και δεν έχει ανευρεθεί ο κάτοχος  τους

 1. Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος :
 2. Οι κτηνοτρόφοι που έχουν νεκρά βοοειδή ή αιγοπρόβατα επικοινωνούν με την υπεύθυνη εταιρεία μέσω του τηλεφωνικού  κέντρου ως εξής:
 • Δράμα – Καβάλα- Έβρος: τηλ: 2108960100 , Υπεύθυνη Εταιρεία KAFSIS-ΚΡΕΚΑ
 • Ξάνθη – Ροδόπη: τηλ 2541600500 (εσωτ. 5), υπεύθυνη εταιρεία, Α. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε,
 1. Στα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών και στα Α/Π άνω των 18 μηνών  διενεργείται δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ).

iii. Η περισυλλογή των νεκρών ζώων και προϊόντων, γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας,  εντός 24 ωρών (ζώα από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα) και εντός 48 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (καθαρισμός, απολύμανση του εξοπλισμού, των οχημάτων μεταφοράς και του προσωπικού) πριν και μετά την είσοδο ή έξοδο από την εκμετάλλευση, για την αποτροπή διασποράς λοιμωδών νοσημάτων.
 2. Προς αποτροπή μετάδοσης νοσημάτων συνιστάται οι κτηνοτρόφοι να δημιουργήσουν στην εγκατάστασή τους ένα χώρο παραλαβής νεκρών ζώων και το όχημα της εταιρείας περισυλλογής να μην εισέρχεται στον κυρίως χώρο της σταυλικής εγκατάστασης
 3. Τα νεκρά βοοειδή και Α/Π θα πρέπει να φέρουν σήμανση(Ενώτιο ή ηλ. βώλο). Ειδικά τα νεκρά βοοειδή, θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ (ΟΠΣ-Κ).

vii. Όταν  υπάρχει υπόνοια ύπαρξης σοβαρού μεταδοτικού νοσήματος, πρέπει να ειδοποιείται  άμεσα η Κτηνιατρική Αρχή

viii. οι κτηνοτρόφοι δεν  επιβαρύνονται με καμία δαπάνη μεταφοράς ή αποτέφρωσης, αφού όλα τα έξοδα καλύπτονται από το πρόγραμμα.

 1. Η περισυλλογή και η μεταφορά των νεκρών ζώων, που είναι αντικείμενο αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, θα γίνεται μετά την επίσκεψη των αρμοδίων ελεγκτών και την εκτίμηση της ζημιάς
 2. Κατά την περισυλλογή ο κτηνοτρόφος παραδίδει στον ανάδοχο το διαβατήριο του ζώου (βοοειδές) ή συμπληρωμένο απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων
 3. Όταν πρόκειται να περισυλλεγούν νεκρά ζώα ή προϊόντα χωρίς ιδιοκτήτη η περισυλλογή θα πραγματοποιείται μόνο μετά από εντολή της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στα τηλέφωνα 25213 51221(Δράμα), 2513 503420 (Καβάλα), 25413 50372 (Ξάνθη), 25313 50458 (Ροδόπη), 25513 57190 (Έβρος-Αλεξανδρούπολη), 2552027946 (Έβρος – Ορεστιάδα) και με την Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ,