Στους δικαιούχους τους οι τίτλοι κυριότητας των εξωχώραφων της περιοχής Ζυγού

Αφορά τα τεμάχια του αναδασμού 2005 - 2018

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνει ότι, οι δικαιούχοι τεμαχίων του αναδασμού έτους 2005-2018 στην Κτηματική περιοχή Ζυγού (εξωχώραφα) Δήμου Καβάλας, μπορούν να παραλαμβάνουν του τίτλους κυριότητας προς μεταγραφή, από το γραφείο 658 της Διεύθυνσης (60ς  όροφος).