190.000 ευρώ για έργο υγρομόνωσης των κτιρίων του Διοικητηρίου της Καβάλας

Κώστας Αντωνιάδης: «Το έργο αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς νέων σημαντικών έργων και παρεμβάσεων που θα γίνουν στο Διοικητήριο»

Υπογράφηκε την Τρίτη 12 Μαΐου 2020, μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας Κωνσταντίνου Γκουλούση σύμβαση που αφορά σην εκτέλεση του έργου «Υγρομόνωση Δώματος των κτιρίων του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας», προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) ευρώ.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε: «Σήμερα ξεκινάει ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά στη συντήρηση των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και ειδικότερα στην υγρομόνωση του δώματος του Διοικητηρίου, το οποίο έχρηζε άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης, λόγω των έντονων φθορών που παρουσίαζε.

Με τις παραπάνω εργασίες στοχεύουμε, αφενός μεν να παρέχουμε ασφάλεια και υγιεινή στους εργαζόμενους και στους πολίτες που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο εν λόγω κτίριο, αφετέρου δε σηματοδοτούμε την έναρξη μιας σειράς νέων σημαντικών έργων και παρεμβάσεων που θα γίνουν στο Διοικητήριο της ΠΕ Καβάλας».