Ενισχύεται η αντιπλημμυρική «ασπίδα» του Πρίνου

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου κατασκευή αμμοκράτη στο κεντρικό ρέμα του χωριού της Θάσου προϋπολογισμού 145.000 ευρώ, από την  Αντιπεριφέρεια Καβάλας και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας

Υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ /ΠΕ Καβάλας και της Αναδόχου Εταιρίας με την επωνυμία «Νικόλαος Τσήκος και ΣΙΑ ΕΕ» η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αμμοκράτη στο Κεντρικό Ρέμα του Οικισμού Πρίνου», προϋπολογισμού 145.000 ευρώ. Συγκεκριμένα προβλέπεται να κατασκευαστεί ανάβαθμος συγκράτησης φερτών κατά πλάτος της κοίτης σε τμήμα του κεντρικού ρέματος του οικισμού Πρίνου – Θάσου. Επιπλέον για την προστασία του αναβαθμού θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) εκατέρωθεν αυτού προκειμένου να επιτευχθεί η στερέωση και να αποφευχθεί η διάβρωση των πρανών της κοίτης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε τα ακόλουθα: Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι είναι άμεση προτεραιότητα μας η προστασία των συμπολιτών μας από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Προστατεύουμε τη ζωή και τις περιουσίες των κατοίκων του Νησιού της Θάσου, που έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας προχωράμε σε έργα ουσίας, επενδύοντας στην πρόληψη, προστατεύοντας πολίτες, περιουσίες και υποδομές».