Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Τηλεδιάσκεψη Μέτιου με τους ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης

Στο επίκεντρο της συζήτησης με τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ η εξέλιξη του Προγράμματος μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης Επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και η ομαλή επανέναρξη των εξετάσεων οδήγησης

Σε ηλεδιάσκεψη με τα μέλη του Συνδέσμου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετείχε την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, Χρήστος Μέτιος, μετά από πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, Αντώνη Μαστοράκη.

Ο κ. Μέτιος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την εξέλιξη του Προγράμματος μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης Επιχειρήσεων της Περιφέρειας, στο οποίο οι σχολές οδήγησης της ΑΜ-Θ έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν.

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα τα οποία σχετίζονται με την ομαλή επανέναρξη των εξετάσεων οδήγησης και πώς αυτή μπορεί να γίνει με τους καλύτερους όρους.