Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: Επανακυκλοφορούν τα ΙΧ Φορτηγά (Σιλό)

Που θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για να κλείνουν ραντεβού στην αρμόδια υπηρεσία

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνεται ότι  η επανακυκλοφορία των φορτηγών ΙΧ οχημάτων μεταφοράς (ΣΙΛΟ) που συνοδεύουν θεριζοαλωνιστικές  μηχανές και συλλεκτικές μηχανές βάμβακος , τέφλων, τομάτας κλπ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία για να κλείσουν ραντεβού στα τηλέφωνα 2510291490 και 2510291492.

Η διαδικασία της επανακυκλοφορίας θα γίνει από την υπηρεσία από 7-6-2021 έως 11 -6-2021. Μετά το πέρας των προαναφερόμενων ημερομηνιών οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται μέσω της εφαρμογής  των ηλεκτρονικών ραντεβού της Υπηρεσίας.