Η διαδικασία τροποποίησης του οργανισμού της Περιφέρεια ΑΜΘ, ξεκίνησε…

Με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες

Ξεκίνησε η διαδικασία τροποποίησης και επικαιροποίησης του οργανισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως ισχύει από το 2010. Στόχος της διοίκησης Μέτιου είναι να αναβαθμιστεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση των πολιτών, παρά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει με τη διαρκή μείωση του προσωπικού μας.

Έτσι λοιπόν αναδιοργανώνονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες κυρίως στους τομείς:
– των εγγείων βελτιώσεων
– της κτηνιατρικής
– του τουρισμού
– της ανάπτυξης
– των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη κ.ά.

Για αυτό το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Εσωτερικής Λειτουργίας, Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και την Εκτελεστική Γραμματέα της ΠΑΜΘ.

Το σχέδιο των αλλαγών θα εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και θα τεθεί σε διαβούλευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.