Πρόγραμμα διαχείρισης των νεκρών ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος και οι στόχοι του-Πότε ξεκινάει, ποιες οι διαδικασίες

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ανακοινώνει ότι από τις 4 Ιουλίου 2023 άρχισε στην Περιφέρεια το πρόγραμμα περισυλλογής και αποτέφρωσης νεκρών ζώων, καθώς και κατασχεθέντων προϊόντων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι στόχοι του

1. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει καθοριστικά:

 • Στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και στην βελτίωση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας
 • Στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, της Υγείας των ζώων και του Περιβάλλοντος

2. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 • Περισυλλογή και διαχείριση πτωμάτων βοοειδών και αιγοπροβάτων(Α/Π) που βρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
 • Περισυλλογή και διαχείριση, πτωμάτων κάθε είδους και όλων των ηλικιών των ζώων που δεν έχουν ιδιοκτήτη και βρίσκονται νεκρά στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, σε Δημόσιες ή και Δημοτικές εκτάσεις
 • Περισυλλογή και διαχείριση προϊόντων ή υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης που έχουν κατασχεθεί από τις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές και δεν έχει ανευρεθεί ο κάτοχος τους

3. Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος:

Οι κτηνοτρόφοι που έχουν νεκρά βοοειδή ή αιγοπρόβατα επικοινωνούν με την υπεύθυνη εταιρεία μέσω του τηλεφωνικού κέντρου:

 • ΔΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΕΒΡΟΣ-: τηλ: 2108960100, Υπεύθυνη Εταιρεία KAFSIS-APOSTOLOS PAPADOPOULOS MEAT COMPANY
  ΞΑΝΘΗ-ΡΟΔΟΠΗ: τηλ. 2541600500, Υπεύθυνη Εταιρεία KAFSIS-APOSTOLOS PAPADOPOULOS MEAT COMPANY
  Στα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών και στα Α/Π άνω των 18 μηνών διενεργείται δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)
 • Η περισυλλογή των νεκρών ζώων και προϊόντων, γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εντός 24 ωρών (ζώα από τα οποία πρέπει να ληφθεί δείγμα) και εντός 48 ωρών το αργότερο στις υπόλοιπες περιπτώσεις
 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (καθαρισμός, απολύμανση του εξοπλισμού, των οχημάτων μεταφοράς και του προσωπικού) πριν και μετά την είσοδο ή έξοδο από την εκμετάλλευση, για την αποτροπή διασποράς λοιμωδών νοσημάτων
 • Προς αποτροπή μετάδοσης νοσημάτων συνιστάται οι κτηνοτρόφοι να δημιουργήσουν στην εγκατάστασή τους ένα χώρο παραλαβής νεκρών ζώων και το όχημα της εταιρείας περισυλλογής να μην εισέρχεται στον κυρίως χώρο της σταυλικής εγκατάστασης
 • Τα νεκρά βοοειδή και Α/Π θα πρέπει να φέρουν σήμανση (Ενώτιο ή ηλ. βώλο). Ειδικά τα νεκρά βοοειδή, θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ (ΟΠΣ-Κ)
 • Όταν υπάρχει υπόνοια ύπαρξης σοβαρού μεταδοτικού νοσήματος, πρέπει να ειδοποιείται άμεσα η Κτηνιατρική Αρχή
 • Οι κτηνοτρόφοι δεν επιβαρύνονται με καμία δαπάνη μεταφοράς ή αποτέφρωσης, αφού όλα τα έξοδα καλύπτονται από το πρόγραμμα
 • Η περισυλλογή και η μεταφορά των νεκρών ζώων, που είναι αντικείμενο αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, θα γίνεται μετά την επίσκεψη των αρμοδίων ελεγκτών και την εκτίμηση της ζημιάς
 • Κατά την περισυλλογή ο κτηνοτρόφος παραδίδει στον ανάδοχο το διαβατήριο του ζώου (βοοειδές) ή συμπληρωμένο απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων
 • Όταν πρόκειται να περισυλλεγούν νεκρά ζώα ή προϊόντα χωρίς ιδιοκτήτη η περισυλλογή θα πραγματοποιείται μόνο μετά από εντολή της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στα τηλέφωνα 25213 51221(ΔΡΑΜΑ), 2513 503420 (ΚΑΒΑΛΑ), 25413 50372 (ΞΑΝΘΗ), 25313 50458 (ΡΟΔΟΠΗ), 25513 57190 (ΕΒΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ), 2552022451 (ΕΒΡΟΣ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) και με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.