ΠΕ Καβάλας: Συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο για την αντιμετώπιση των σεισμών

Στη συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας και συντονισμού των εμπλεκόμενων με το θέμα φορέων

Τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 στις 10.00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων».

Στο πλαίσιο της παραπάνω σύγκλησης του Οργάνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας και συντονισμού των εμπλεκόμενων με το θέμα φορέων.