Εργοανάπτυξη και ΒΦΛ στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ

Οι παραιτήσεις του ΔΣ της Αναπτυξιακής Εταιρίας της ΠΑΜ-Θ και οι διαδικασίες αδειοδότησης της λιπασματοβιομηχανίας θα συζητηθούν την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Στην πέμπτη για το έτος 2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017, στις 18:00, στην Κομοτηνή, θα συζητηθεί ως τακτικό στην ημερήσια διάταξη το θέμα των παραιτήσεων στην Αναπτυξιακή Εταιρία της ΠΑΜ-Θ Εργοανάπτυξη ΑΕ. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε φέρει στο σώμα ο επικεφαλής της Κοινωνικής Συμμαχίας Φώτης Καραλίδης, επρόκειτο να συζητηθεί στον προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΣ αλλά ως απάντηση σε επερώτηση, προκαλώντας αντιδράσεις, για να εισαχθεί κανονικά ως τακτικό θέμα στην ερχόμενη συνεδρίαση.

Νωρίτερα, η Διοίκηση θα κληθεί να απαντήσει σε επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου της Οικολογίας-Αλληλεγγύης Κατερίνας Γεροστεργίου σχετικά με την αδειοδότηση της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.1 Σε ποιες ενέργειες θα προβεί και ποια μέτρα θα πάρει ώστε οι Δ. Α. Ο. Κ. της Περιφέρειας να ενισχυθούν με προσωπικό και να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες με ευθύνη της κυβέρνησης και των Περιφερειακών Αρχών. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.
1.2 Λειτουργία και δραστηριότητες της εταιρείας ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ “Η ΣΤΗΡΙΞΗ”. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Φώτιος Καραλίδης.
1.3 Η μεγάλη κακοκαιρία που έπληξε την περιφέρεια μας με έντονες χιονοπτώσεις προκάλεσε μεγάλα προβλήματα ειδικότερα στον νομό Έβρου. Αν τα έντονα καιρικά φαινόμενα με χιονοπτώσεις και με βροχές συνεχιστούν και στην γειτονική Βουλγαρία υπάρχουν φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα στον ποταμό Έβρο, έχει γίνει κάποια μελέτη η υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ώστε να δοθεί μια μόνιμη λύσει στο πρόβλημα. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ναθαναηλίδης
1.4 Σε ποιες ενέργειες θα προβούν άμεσα και πια μέτρα θα πάρουν ώστε: Να προχωρήσει άμεσα η επίλυση του προβλήματος της καταγραφής όλων των δικαιούχων αποζημίωσης και να καταβληθεί η αποζημίωση σε αυτούς. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.
1.5 Σε ποιες ενέργειες θα προβεί και ποια μέτρα θα λάβει για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων και την παροχή ζωοτροφών ώστε να μην πληγεί περαιτέρω το ζωικό τους κεφάλαιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επερωτών: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Αικατερίνη Γεροστεργίου
1.6 Σε ποιες ενέργειες θα προβεί άμεσα και πια μέτρα θα πάρει η Περιφέρεια ώστε: Το Περιφερειακό Ταμείο να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων τους δικαιούχους ιδιοκτήτες. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.
1.7. Εάν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες κατά τη νέα έκδοση άδειας λειτουργίας της βιομηχανίας και αν η βιομηχανία τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Επερωτών: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Αικατερίνη Γεροστεργίου.
1.8 Σε ποιες ενέργειες θα προβεί άμεσα και πια μέτρα θα πάρει η Περιφέρεια ώστε: Να αντιμετωπισθούν χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση τα προβλήματα του Σ.Δ.Ε. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ώστε να καταστεί απρόσκοπτη η λειτουργία του. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.
1.9 Αν έχουν αξιολογηθεί οι συγκεκριμένες εκθέσεις αυτοψίας από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας α)Ποιος φορέας είναι υπεύθυνος και την καταβολή των αποζημιώσεων β) Αν έχει προχωρήσει η διαδικασία για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.

2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
2.1 Για την καλύτερη οργάνωση και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεων του τομέα Η «Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός» του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 καθώς και προτάσεις δράσεων. Εισηγήτρια: Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης & Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ελένη Δημούδη.
2.2 Για τις Παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜ-Θ Α.Ε. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Φώτιος Καραλίδης.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1 Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το έτος 2017, για τις ανάγκες των υπηρεσιών στις περιοχές Χρυσούπολης και Θάσου, της Π.Ε. Καβάλας. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος.
3.2 Έγκριση πρόσληψης Δικηγόρου εν Αρείου Πάγου με έμμισθη εντολή στην έδρα. Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

4. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.1 Επιλογή υποψηφίων για τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ). Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών – Αναπληρωτής, Πρύτανη Οικονομικών του Δ. Π. Θ κ. Φώτιος Μάρης.
4.2. α) Έγκριση πράξεις εκκαθάρισης και αποδοχή προϊόν εκκαθάρισης της «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ» (Ν.Ε. Π.Ο.Ν.Ε) β) Απαλλαγή Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Εισηγητής:Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.
4.3. α) Έγκριση πράξεις εκκαθάρισης του «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ » β) Απαλλαγή Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Εισηγητής:Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Εξακουστός.
4.4. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.
4.5. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στο εξωτερικό για το 2017. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης Εκθέσεων, Υποστήριξης Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων κ. Μιχάλης Αμοιρίδης.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
5.1 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την διάθεση από το ΚΕΕΛΠΝΟ στην Περιφέρεια ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Λουκάς Γεωργίου.
5.2 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 64/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Σαμοθράκης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας Οδικού Δικτύου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 400.000,00 € ως προς το σκέλος αύξησης του
συντελεστή Φ.Π.Α. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
5.3. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 232/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» για την ανάδειξη, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου (Μεγάρου Μουσικής) έως τη σύσταση Οργανισμού Λειτουργίας αυτού. Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.
6.1 Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν 2734/99. Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτσ.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
7.1 Επικύρωση τoυ πρακτικού 1ης, συνεδρίασης έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
7.2. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.