Μεγάλη δημοσκόπηση για όλη την Περιφέρεια ΑΜ-Θ δημοσιεύει η Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Τι «δείχνει» για την Καβάλα

Η έρευνα έγινε από την Κάπα Research και «περιέχει» τις γνώμες των πολιτών, μεταξύ άλλων, για Χρήστο Μέτιο, όλους τους δημάρχους και όλους τους βουλευτές της ΠΑΜ-Θ!

Ποσοτικά αλλά και ποιοτικά είναι τα ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης για όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που δημοσιεύει σήμερα Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 η Καθημερινή Εφημερίδα της Καβάλας Νέα Εγνατία. Για παράδειγμα, οι πολίτες της ΠΑΜ-Θ ερωτήθηκαν και απάντησαν κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή στην περιοχή όπου διαμένουν, ποιο συναίσθημα κυριαρχεί στη ζωή τους το τελευταίο διάστημα και ποιο θεωρούν ως κυρίαρχο πρόβλημα

Βέβαια, τα ευρήματα που, κατά κύριο λόγο, πρόκειται να προκαλέσουν συζητήσεις σε όλη την Περιφέρεια αφορούν στη δημοφιλία των αιρετών, τόσο του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου όσο και των βουλευτών αλλά και των δημάρχων.

  • Ποια είναι η γνώμη των κατοίκων της ΠΑΜ-Θ για τον κ. Μέτιο; Θα επιθυμούσαν την επανεκλογή του στη θέση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ το 2019;
  • Ποια είναι η γνώμη των Καβαλιωτών για τη δήμαρχο Δήμητρα Τσανάκα και αντίστοιχα των κατοίκων της Δράμας, της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου για τους δικούς τους δημάρχους κ.κ. Μαμσάκο, Δημαρχόπουλο, Πετρίδη και Λαμπάκη αντίστοιχα;
  • Ποια είναι η γνώμη των Καβαλιωτών για τους βουλευτές Δημήτρη Εμμανουηλίδη, Κώστα Μορφίδη, Γιώργο Παπαφιλίππου και Νίκο Παναγιωτόπουλο και ποια των υπολοίπων κατοίκων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για τους εκλεγμένους βουλευτές του δικού τους νομού;

Η ταυτότητα της δημοσκόπησης

Η έρευνα της Κάπα Research για την καταγραφή των πολιτικών και κοινωνικών τάσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που παρουσιάζεται στην Εφημερίδα Νέα Εγνατία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 13 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2017 με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 972 ατόμων που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της πολυσταδιακής δειγματοληψίας με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα της έρευνας ορίζεται στο 3,1% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

Τα αποτελέσματα είναι σταθμισμένα με την ψήφο του Σεπτεμβρίου 2015.