Ο Ν. Παναγιωτόπουλος ζητάει από τη Λ. Κονιόρδου να επισπεύσει τα απαιτούμενα έργα για την ανάδειξη των Φιλίππων

Ο βουλευτής ΝΔ Καβάλας αναρωτιέται εάν αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού η ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου που πλέον είναι και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Στασιμότητα στην υλοποίηση των απαραίτητων έργων για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO διαπιστώνει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και για τον λόγο αυτό κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή προς τη Λυδία Κονιόρδου.

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, αφού επισημαίνει την πρόσφατη θετική αξιολόγηση της πρότασης της Αναπτυξιακής Καβάλας για το Πρόγραμμα HERIPRENEURSHIP (διαβάστε σχετικά εδώ) το οποίο, μεταξύ άλλων, έχει ως σημείο αναφοράς τον Αρχαιολογικό Χώρο των Φιλίππων, θέτει στην υπουργό Πολιτισμού σειρά ερωτήσεων που αφορούν τόσο στα όσα δεν έγιναν όσο και σε αυτά που θα πρέπει να γίνουν, κυρίως λόγω της διάκρισης των Φιλίππων από την UNESCO.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης Παναγιωτόπουλου.

Η ολοκληρωμένη ανάδειξη των Φιλίππων, στρατηγικής σημασίας αναπτυξιακό ζητούμενο για την ευρύτερη περιοχή

«Στις 15 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, στο πλαίσιο της 40ης Συνόδου της στην Κωνσταντινούπολη, ενέκρινε την εγγραφή του Αρχαιολογικού Χώρου των Φιλίππων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCΟ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) ενέκρινε με σημαντική καθυστέρηση, στα τέλη του 2016, τη μελέτη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων που αφορούσε έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης του Μνημείου και την άνοιξη του 2017 την αντίστοιχη, συναφούς αντικειμένου μελέτη, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου.

Ωστόσο, έως σήμερα, παραμένει σε εκκρεμότητα η υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομής για την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς των Φιλίππων:

– Ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου με την αποξήλωση του παλιού δρόμου της εθνικής οδού Καβάλας Δράμας

– Έργα συντήρησης των μνημείων

– Κατασκευή διαδρόμων και ειδικών ραμπών για τα άτομα με κινητικά προβλήματα

– Έργα επέκτασης του επισκέψιμου χώρου

– Έργα πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο με κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου και χώρου στάθμευσης

Επειδή η στασιμότητα που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης του Μνημείου αφήνει περιθώρια να πιθανολογήσει κάποιος πως δεν αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού η ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Φιλίππων,

Επειδή τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκε η θετική αξιολόγηση της πρότασης της «Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε.» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος «Μαύρη Θάλασσα 2014-2020» και στοχεύει στη δημιουργία πολυεπίπεδων συνεργειών μεταξύ οργανισμών που διαχειρίζονται πιστοποιημένα από την UNESCO Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προβολή του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων,

Επειδή η ολοκληρωμένη ανάδειξη αυτού του μνημείου, σύμφωνα με τις επιταγές της UNESCO, αποτελεί στρατηγικής σημασίας αναπτυξιακό ζητούμενο για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:

  1. Έχει συσταθεί φορέας ανάληψης της ευθύνης ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης του σχεδίου διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO;
  2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαραίτητων εργασιών και παρεμβάσεων για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του Μνημείου;
  3. Έχει δημιουργηθεί και βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης του Μνημείου και της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης Πολιτιστικής Κληρονομιάς;
  4. Συντάσσονται και υποβάλλονται στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς περιοδικές αναφορές ελέγχου της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το εν λόγω Μνημείο καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία του;
  5. Προτίθεστε να εντάξετε τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για δωρεάν παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (Wi-Fi)»;