Το μήνυμα της ΟΝΝΕΔ Καβάλας για την Παγκόσμια Ημέρα του Συνδρόμου Down

Η Οργάνωση διαμηνύει ότι η διαφορετικότητα δεν υποβαθμίζει το κεκτημένο δικαίωμα της ισότητας κι ότι τα άτομα τα οποία μάχονται την Τρισωμία δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες κατώτερης διαλογής

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Συνδρόμου Down, είναι απολύτως απαραίτητο να σημειωθεί, ότι τα άτομα που μάχονται την Τρισωμία, πολλές φορές, de facto αντιμετωπίζονται ως πολίτες κατώτερης διαλογής.

Το γεγονός, αυτό συνεπάγεται την απουσία  ίσων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, τον επαγγελματικό τομέα και την κοινωνική τους ζωή. Η ανομολόγητη αυτή πραγματικότητα έρχεται να συγκρουστεί ανοιχτά με την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι τα άτομα με την συγκεκριμένη γενετική διαταραχή διαθέτουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τις μαθησιακές τους ικανότητες, να εργάζονται σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, να ασχολούνται με την πολιτική και να πορεύονται ομαλά με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

Το μήνυμα το οποίο πρέπει να διαδοθεί είναι η επιθυμία σταδιακής και καθολικής ένταξης των ατόμων με σύνδρομο Down από την παιδική μέχρι και ολόκληρη την ενήλικη ζωή τους, με κύριο στόχο την βοήθεια, την ενίσχυση, την κοινωνικοποίηση και όχι την απομόνωση και περιθωριοποίηση. Γιατί η διαφορετικότητα δεν υποβαθμίζει το κεκτημένο δικαίωμα της ισότητας. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι!

*Δελτίο Τύπου