Νίκος Παναγιωτόπουλος: Επικίνδυνη η διέλευση ξένων φορτηγών από το επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΑΜ-Θ

Σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας της ΝΔ, το πρόβλημα εντείνεται λόγω έλλειψης επαρκούς και αποτελεσματικού κυρωτικού κανονιστικού πλαισίου-Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς για το τι προτίθενται να πράξουν

Οι βουλευτές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Καβάλας, Δημήτρης Κυριαζίδης, Δράμας και Αναστάσιος Δημοσχάκης, Έβρου, επανέρχονται με νέα κοινή ερώτηση στη Βουλή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Οικονομικών, για το πρόβλημα των επικίνδυνων διελεύσεων ξένων φορτηγών από το επαρχιακό οδικό δίκτυο οικισμών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Όπως καταγγέλλεται από κατοίκους των οικισμών της περιοχής, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται στην ίδια συχνότητα και ένταση ελλείψει επαρκούς και αποτελεσματικού κυρωτικού κανονιστικού πλαισίου. Η μη συμμόρφωση των οδηγών των ξένων φορτηγών προς τις επιβαλλόμενες οικονομικές κυρώσεις οδηγεί στην άνιση μεταχείριση των ημεδαπών ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων καθώς για τους τελευταίους η αναγκαστική είσπραξη προστίμων ενεργείται υποχρεωτικά λόγω της χωρικής αρμοδιότητας των κρατικών εισπρακτικών μηχανισμών.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης

«Κύριοι Υπουργοί,

Το πρόβλημα των επικινδύνων διελεύσεων ξένων φορτηγών από οικισμούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αν και σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων φαίνεται λελυμένο, δυστυχώς, ως καταγγέλλεται από κατοίκους των περιοχών αυτών, εξακολουθεί να υφίσταται στην ίδια συχνότητα και ένταση ελλείψει επαρκούς και αποτελεσματικού κυρωτικού κανονιστικού πλαισίου.

Η παντελής απουσία προβλέψεων για την άμεση, έγκαιρη και προσήκουσα είσπραξη των επιβαλλομένων στα αλλοδαπά οχήματα προστίμων, τα οποία βεβαιώνονται στο πλαίσιο των κατασταλτικών ελέγχων, οδηγεί μοιραίως στην καταστρατήγηση των απαγορεύσεων και κατά τούτο στην διαιώνιση του φαινομένου.

Και όχι μόνον τούτο, αλλά, ως καταγγέλλεται, η μη συμμόρφωση των οδηγών των ξένων φορτηγών προς τις επιβαλλόμενες οικονομικές κυρώσεις οδηγεί κατ’ αποτέλεσμα στην άνιση μεταχείριση των ημεδαπών ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων καθώς για τους τελευταίους η αναγκαστική είσπραξη των προστίμων ενεργείται υποχρεωτικά λόγω της χωρικής αρμοδιότητας των κρατικών εισπρακτικών μηχανισμών.

Το γεγονός αυτό θέτει σοβαρά νομικά και δικαιοπολιτικά ζητήματα (παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, εμπέδωση αισθήματος αδικίας, αναποτελεσματικότητα κατασταλτικού μηχανισμού, διατήρηση της παραβατικότητας), ενώ ίσως να εγείρονται και θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς, συνεπεία των προστίμων, αυξάνεται το εντός Ελλάδος κόστος του μεταφορικού έργου για τους ημεδαπούς ιδιοκτήτες οχημάτων, την στιγμή που για τα αλλοδαπά οχήματα, ό,τι πρόστιμο και να επιβληθεί, ποτέ δεν εισπράττεται.

Στο πλαίσιο όλης αυτής της νοσηρής κατάστασης, δεν διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι ως μου έχει μεταφερθεί, αλλά και όσοι εν τέλει διενεργούνται, δεν καταλήγουν σε πρακτικό αποτέλεσμα λόγω αδυναμίας του κράτους εν τέλει να εισπράξει τα επιβαλλόμενα πρόστιμα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, επιβάλλεται η άμεση ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας ούτως ώστε η είσπραξη των προστίμων να ενεργείται με ομοιόμορφο τρόπο για όλους τους οδηγούς, αδιακρίτως καταγωγής του οχήματος, και κυρίως να διασφαλίζεται η είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται στα αλλοδαπά φορτηγά πριν αυτά αναχωρήσουν από το ελληνικό τελωνειακό έδαφος.

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Πόσοι έλεγχοι ενεργήθηκαν κατά το 2018 στην περιοχή της ΑΜΘ από την Ελληνική Αστυνομία και τα αρμόδια κλιμάκια των Υπουργείων σας σε αλλοδαπά και ημεδαπά φορτηγά οχήματα σε ό,τι αφορά παράνομες διελεύσεις από το παράπλευρο δίκτυο; Πόσα πρόστιμα επιβλήθηκαν και σε τι ύψος ανέρχονται αυτά;
  2. Τα κατά τα ανωτέρω πρόστιμα σε ό,τι αφορά τα ξένα φορτηγά εισπράχθηκαν; Και εάν ναι, μέσω ποιου μηχανισμού; Εάν όχι, με ποιο τρόπο θα προβεί η Πολιτεία στην αναγκαστική είσπραξή τους;
  3. Τι προτίθενται να πράξουν τα συναρμόδια Υπουργεία για την βελτίωση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η άμεση είσπραξη των εν θέματι προστίμων που επιβάλλονται στα ξένα φορτηγά; Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου των τελευταίων από το ελληνικό τελωνειακό έδαφος σε περίπτωση μη προηγούμενης καταβολής των προστίμων;».