Δήμος Παγγαίου: Οικονομική «χείρα βοηθείας» με απόφαση Σκουρλέτη για τις καταστροφές από τις θεομηνίες

Ο υπουργός ενέκρινε τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβάνοντας από τον Νομό Καβάλας τον δήμο Παγγαίου

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε τη χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων ύψους 1.020.000 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γι’ αυτούς τους λόγους.

Σύμφωνα με την απόφαση Σκουρλέτη, από τον Νομό Καβάλας εντάσσεται στο πρόγραμμα της εν λόγω ενίσχυσης ο δήμος Παγγαίου, ο οποίος ενισχύεται με το ποσό των 320.000 ευρώ.