Η θέση της κυβέρνησης για τον ΤΑΡ και τις συλλήψεις

Τι απαντούν τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος στην ερώτηση δύο βουλευτών του ΚΚΕ

Στη δημοσιότητα έδωσε το ΚΚΕ τις απαντήσεις των υπουργών Περιβάλλοντος και Δικαιοσύνης στην ερώτηση των βουλευτών Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή αναφορικά με τις συλλήψεις από την ΕΛΑΣ των μελών της συντονιστικής επιτροπής κατά της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ αλλά και δημοτικών συμβούλων, αλλά και για την θέση της κυβέρνησης για τον Διαδριατικό αγωγό Φυσικού Αερίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Τομεακής Επιτροπής Καβάλας του ΚΚΕ

«Mη μου τους κύκλους (τον κύκλο εργασιών εκατομμυρίων ευρώ του ΤΑΠ) τάραττε (ενοχλείτε)…»

«Απάντηση στην ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή για τις «συλλήψεις και την παραπομπή σε δίκη μελών του Αγροτικού Συλλόγου και Δημοτικών Συμβούλων που αντιδρούν στη διέλευση του ΤΑΠ από τα Τενάγη Φιλίππων» έδωσε η Κυβέρνηση δια του Υπουργού Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος.

Όσο αφορά τον Υπουργό δικαιοσύνης, ούτε καν μια φραστική (μάνα σε κάτι τέτοια ο ΣΥΡΙΖΑ) καταδίκη δεν αναφέρεται στην απάντηση, παρά μόνο η ευλαβική προσήλωση στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην οποία δεν «επιτρέπεται» καμία παρέμβαση. Ωστόσο όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων τα βουλεύματα πάνε και έρχονται, καθώς επίσης όταν, σε ελάχιστες βέβαια περιπτώσεις, η δικαιοσύνη παίρνει αποφάσεις που ευνοούν λαϊκά συμφέροντα (αντισυνταγματικότητα μνημονιακών νόμων, περικοπών μισθών και συντάξεων), σε αυτές τις περιπτώσεις καμία θετική ανταπόκριση από τους παρόλα πρώτη φορά αριστερά υπουργούς.

Όσο δε την απάντηση του Υπ. Περιβάλλοντος, η «αποστομωτική» απάντηση του είναι «μην ενοχλείτε τον ΤΑΠ», την μεγάλη αυτή υπόθεση της κατασκευής αγωγών για τη μεταφορά αερίου στην Ευρώπη, από όπου θα περισσέψουν ορισμένα ψίχουλα αερίου, που θα τα πληρώσει σαν παντεσπάνι, το popolo. Κατά τα άλλα καλά κρατεί ο ωμός εκβιασμός της Κυβέρνησης για τα έργα ύδρευσης και άρδευσης προς τους «ιθαγενής», εκβιασμό που αποδέχτηκαν με μεγάλη ευχαρίστηση οι τοπικοί μας «άρχοντες».

Αναλυτικά οι απαντήσεις των υπουργείων έχουν ως εξής:

Υπουργείο Δικαιοσύνης: «Δεν δικαιούμαστε να ζητήσουμε άσκηση ποινικών διώξεων ούτε την παύση αυτών»

«Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 7532/10-07-2018 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδαλής & Γ. Δελής με θέμα: «Συλλήψεις και παραπομπή σε δίκη μελών Αγροτικού Συλλόγου και Δημοτικών Συμβούλων που αντιδρούν στη διέλευση του ΤΑΡ από τα Τενάγη Φιλίππων» και αναφορικά με τα δύο πρώτα από τα ερωτήματα τα οποία εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων μας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:  Η διάκριση των λειτουργιών σε νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική αποτελεί την οργανωτική βάση του πολιτεύματός μας, θεμελιώδη δε αρχή αυτού αποτελεί η ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητον της Δικαιοσύνης ( άρθρα 26,87,88 και 90 του Συντάγματος). Οι δικαστικές αρχές ασκούν το έργο τους με απόλυτη ανεξαρτησία και είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την εκτίμηση των πληροφοριών και στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους, την τυχόν αξιοποίησή τους και τις περαιτέρω ενέργειές τους. Έμμεσες υποδείξεις στο έργο των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, απ’ οπουδήποτε και αν προέρχονται, συνιστούν ανεπίτρεπτη –συνταγματικά- παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης και παραβίαση των ανωτέρω θεμελιωδών αρχών. Κατά συνέπεια το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρεούται -κατά Συνταγματική επιταγή- να απέχει της εξέτασης υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των εισαγγελικών/δικαστικών αρχών και για τις οποίες αρμόδιες να αποφανθούν καθ’ ολοκληρία είναι οι ως άνω αρχές που έχουν επιληφθεί.  Ζήτημα παρέμβασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν μπορεί να τεθεί, καθώς θεσμικά δεν δικαιούται να ζητήσει την άσκηση ποινικών διώξεων ούτε να ζητήσει την παύση αυτών, επειδή τούτο θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη συνταγματικά καταστρατήγηση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Κατά τα λοιπά, θα σας ενημερώσουν τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ο υπουργός Σταύρος Ν. Κοντονής».

Υπουργείο Περιβάλλοντος: «Η διέλευση του αγωγού ΤΑΠ μετατοπίστηκε στα όρια, ή και εκτός της ζώνης µετάβασης στην τύρφη»

«Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω αναφερόµενους Βουλευτές, σας γνωρίζουµε τα εξής:

Το φυσικό αέριο δεν έχει χαρακτηριστεί τυχαία «καύσιµο γέφυρα» καθώς αναµένεται να έχει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία µετάβασης της παγκόσµιας οικονοµίας σε καθαρές µορφές ενέργειας, καθότι η χρήση του συνεπάγεται µειωµένες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Bάσει των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο στο µέλλον, µε ορίζοντα το 2035 αναµένεται να παραµείνει πολύ κοντά στα υψηλά επίπεδα του 2015. Συνεπώς η ενεργειακή ασφάλεια ανάγεται σε ζήτηµα κοµβικής σηµασίας, λόγω της αυξανόµενης εξάρτησης της Ένωσης από εισαγωγές φυσικού αερίου. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να επιτελέσει ένα σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασµού στην Ευρώπη,  µέσω της προώθησης δύο κεντρικών στρατηγικών στόχων που την βάζουν δυναµικά στο διεθνή ενεργειακό χάρτη.

  1. Τη συµµετοχή σε µεγάλα έργα υποδοµών εναλλακτικής όδευσης φυσικού αερίου και τη διεύρυνση των δικτύων και των διασυνδέσεων µε την προώθηση του Κάθετου ∆ιαδρόµου. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αναβαθµίσει τη θέση της, ώστε να καταστεί Πύλη φυσικού αερίου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια µε τη δυναµική να γίνει διακοµετακοµιστικός κόµβος φυσικού αερίου, µε την προώθηση των εξής έργων υποδοµών:
  • Του ∆ιαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), ο οποίος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του σχεδιασµού του Κάθετου ∆ιαδρόµου, καθώς θα αποτελέσει τον κορµό για τους επιµέρους αγωγούς που θα διοχετεύσουν φυσικό αέριο στα Βαλκάνια. Παρότι έχει ήδη κατασκευαστεί το µεγαλύτερο µέρος του αγωγού, παραµένει επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσής του µέχρι το 2020, ώστε η Ελλάδα να µην µείνει εκτός του νέου ενεργειακού τρένου της Ευρώπης.
  • Του ∆ιασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) που θα διοχετεύσει το φυσικό αέριο από το ∆ιαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP) στο δίκτυο της Βουλγαρίας, του οποίου η κατασκευή µόλις ξεκίνησε.
  1. Τη δηµιουργία µίας νέας αγοράς φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελλάδα. Η αύξηση του αριθµού προµηθευτών φυσικού αερίου έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους για τους τελικούς καταναλωτές. Η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί το πεδίο δηµιουργίας αυτής της νέας αγοράς µέσω της υλοποίησης δύο έργων υποδοµών που θα τροφοδοτούν την εγχώρια, καθώς και τις αγορές των Βαλκανίων και δυνητικά της Ευρώπης µε φυσικό αέριο µέσω του Κάθετου ∆ιαδρόµου.

Συγκεκριµένα µε:

  • Την κατασκευή του πλωτού σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη
  • Την αξιοποίηση του υπό εξάντληση κοιτάσµατος Καβάλας ως αποθήκη φυσικού αερίου

Τα παραπάνω έργα θα ενισχύσουν σηµαντικά τη δυναµικότητα του Κάθετου ∆ιαδρόµου, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε την κατασκευή του ∆ιαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), καθώς και αναµένεται να δηµιουργήσουν σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας και να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην τοπική οικονοµία. Ο ∆ιαδριατικός Αγωγός  (TAP)  είναι πλήρως αδειοδοτηµένος, από το 2014. Πριν ακόµη από την αδειοδότηση του έργου, το 2014, είχε καταστεί σαφής η ανάγκη µη-διέλευσης του Αγωγού από την περιοχή του τυρφώνα. Το συγκεκριµένο αίτηµα, καθώς ήταν απολύτως λογικό, υποστηρίχτηκε ευρέως από διάφορους φορείς και πολίτες και οδήγησε στην µετατόπιση της όδευσης στα όρια, ή και εκτός της ζώνης µετάβασης στην τύρφη. Μετά την µετατόπιση της όδευσης, ο Αγωγός διέρχεται περιφερειακά της γης υψηλής παραγωγικότητας, µε αποτέλεσµα να δεσµεύεται ένα µικρό τµήµα της, όπου και πάλι δεν απαγορεύεται η καλλιέργεια, µε την εξαίρεση βαθύρριζων φυτών στη στενή ζώνη 8 µέτρων εκατέρωθεν του αγωγού. Υπογραµµίζουµε επιπλέον, ότι δεν έχουν προκληθεί ανάλογες αντιδράσεις, καθώς και δεν έχει εγερθεί ζήτηµα ριζικής αλλαγής της όδευσης στις υπόλοιπες περιοχές όπου αντίστοιχα, ο Αγωγός διέρχεται από γη υψηλής παραγωγικότητας, ακόµη και στην ίδια Περιφέρεια όπου ανήκουν τα Τενάγη Φιλίππων.

Σας ενηµερώνουµε ακόµη, ότι παράλληλα µε τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά µε τη δυνατότητα καλλιέργειας, στα όρια της περιοχής υψηλής παραγωγικότητας από την οποία θα περάσει ο Αγωγός, έχουν εκφραστεί και ανησυχίες σχετικά µε τη δυνατότητα µελλοντικής οικιστικής επέκτασης στην περιοχή. Το ΥΠΕΝ, λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ανησυχίες, κατάφερε σε συνεννόηση µε την εταιρεία να διασφαλίσει και τις δύο χρήσεις. Αν και η µελλοντική οικιστική, εκτός σχεδίου επέκταση παραµένει ένα υποθετικό πλάνο που κατά βάση ενδιαφέρει περιορισµένο αριθµό κατοίκων και επιχειρηµατιών, η εταιρεία δέχτηκε, µετά από αίτηµα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να τηρήσει τις απαιτούµενες προδιαγραφές στην εν λόγω περιοχή, ώστε να αυξηθεί η οικιστική πύκνωση που θα µπορεί να υποστηρίξει η περιοχή στο µέλλον. Η οικιστική πυκνότητα αυξάνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχεί µε την πύκνωση σε αστικές περιοχές. Η εταιρεία επιπρόσθετα, είναι πρόθυµη να µελετήσει από κοινού µε τους τοπικούς φορείς τα σενάρια µελλοντικής επέκτασης της περιοχής.

Το ΥΠΕΝ τίθεται υπέρ του εκτενούς κοινωνικού διαλόγου και συνεπώς βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο µε την τοπική κοινωνία στην Καβάλα και είναι πλήρως ενήµερο για τα ζητήµατα που θέτουν οι τοπικοί φορείς. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει πραγµατοποιηθεί σειρά συναντήσεων µε φορείς της τοπικής κοινωνίας και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τη δήµαρχο Καβάλας, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το ΓΕΩΤΕΕ, τον Αγροτικό Σύλλογο και εκπροσώπους της κατασκευαστικής εταιρείας.

Το ΥΠΕΝ ακόµη, στην κατεύθυνση µεγιστοποίησης του οφέλους για την κοινωνία, από τη διέλευση του Αγωγού, έχει διασφαλίσει ότι η κατασκευαστική εταιρεία θα τηρήσει τις συµφωνίες και θα εφαρµόσει τις πρακτικές που απαντούν ικανοποιητικά στις ανησυχίες των κατοίκων. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ της παρούσας Κυβέρνησης κατόρθωσε επιπλέον, ύστερα από διαπραγµατεύσεις µε την κατασκευαστική τα εξής:   Πρόβλεψη ανταλλάγµατος για τη χρήση της δασικής γης, το οποίο εξαιρούνταν από την αρχική σύµβαση Παροχή αποζηµίωσης για τη δηµόσια γη, κάτι που επίσης δεν προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση, µε όχι δυσµενέστερους όρους σε σχέση µε την ιδιωτική  Αύξηση του προβλεπόµενου προϋπολογισµού του προγράµµατος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο αυξήθηκε από τα περίπου 11 εκατ. ευρώ, που αναφερόταν αρχικά, στα 32 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πόρους που αποτυπώνονται σε συγκεκριµένα έργα, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει, προς όφελος όλων των κατοίκων των ∆ήµων από τους οποίους θα περάσει ο αγωγός, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.

Σχετικά µε τα έργα άρδευσης, αρµόδιο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και αντίστοιχα το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών για τις υποδοµές ύδρευσης. Σας ενηµερώνουµε επιπλέον, ότι η Περιφέρεια και ο ∆ήµος ενώ είχαν τη δυνατότητα, δεν επέλεξαν να εντάξουν τα συγκεκριµένα έργα άρδευσης και ύδρευσης για την περιοχή στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (2014-2020). Το ΥΠΕΝ, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της ανάπτυξης των παραπάνω υποδοµών για την περιοχή, προχώρησε στην υπογραφή συµφωνίας µε το ∆ήµο, την Περιφέρεια και την κοινοπραξία του έργου, για τη χρηµατοδότηση των έργων από τη εταιρεία, στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας και συνεννόησης µε την τοπική κοινωνία. Το ΥΠΕΝ έχει συγκροτήσει οµάδα εργασίας, στην οποία θα συµµετέχουν εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων καθώς όσων κριθεί αναγκαίο (ενδεικτικά Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΤΕΕ/ΤΑΜ, ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΙ Καβάλας, ∆ΕΥΑ Καβάλας), µε στόχο την ταχύτερη ωρίµανση των µελετών και την τελική υλοποίηση των έργων, ο συνολικός προϋπολογισµός των οποίων προσεγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.

Για όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα που τίθενται στην Ερώτηση αρµόδια για την ενηµέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας είναι τα συνερωτώµενα Υπουργεία.

Ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης»