Νίκος Παναγιωτόπουλος: «Συμπεριλάβετε τις περιοχές της ΠΕ Καβάλας στη λίστα με τα ειδικά κριτήρια»

Ερώτηση στη Βουλή για να συμπεριληφθεί η Περιφέρεια ΑΜΘ στις μειονεκτικές περιοχές

Ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Ν. Καβάλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, να επανεξετάσει τον εδαφικό χάρτη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΠΕ Καβάλας και να συμπεριλάβει τις περιοχές της στις μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πληρούν «ειδικά κριτήρια».

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της χώρας μας με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1305/2013, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ενισχύει τις περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, θα πρέπει να προβεί σε νέα οριοθέτησή τους.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οριοθέτηση η οποία προτείνεται, συμπεριλαμβάνει στις περιοχές που πληρούν «ειδικά κριτήρια» όλη τη Θράκη, εξαιρεί όμως το υπόλοιπο τμήμα της Περιφέρειας, δηλαδή την Ανατολική Μακεδονία.

Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας που χαρακτηρίζονται μέχρι σήμερα μειονεκτικές αλλά δεν περιλαμβάνονται στη νέα οριοθέτηση, από 1η Ιανουαρίου 2019 χάνουν την ενίσχυση της εξισωτικής αποζημίωσης, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα του περιορισμένου εισοδήματός τους, γεγονός που θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητάς τους.

Επιπρόσθετα, επειδή η τελική κατάταξη των δικαιούχων σε διάφορα Μέτρα των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης για Νέους Γεωργούς, Σχέδια Βελτίωσης κλπ πραγματοποιείται σε επίπεδο Περιφέρειας, οι παραγωγοί της ΠΕ Καβάλας θα μειονεκτούν έναντι των παραγωγών της υπόλοιπης Περιφέρειας, έχοντας ως συνέπεια να στερούνται την εύλογη πρόσβαση σε χρήσιμα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία, τόσο για τη διετία 2019-2020 όσο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Για αυτούς τους σοβαρούς λόγους και επειδή υπάρχουν πληροφορίες πως διεξάγεται στο παρασκήνιο κάποιου τύπου διαβούλευση για προσθαφαιρέσεις στο χάρτη των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, ο κ. Παναγιωτόπουλος ζητά να πληροφορηθεί βάσει ποιας μελέτης έχει γίνει ο σχεδιασμός του νέου χάρτη των επιλέξιμων περιοχών που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πρόσθετη στήριξη και καλεί τον Υπουργό, στο πλαίσιο της ενιαίας και ίσης αντιμετώπισης των κατοίκων της Περιφέρειας ΑΜΘ, να συμπεριλάβει στη νέα οριοθέτηση τις περιοχές της ΠΕ Καβάλας.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Καθορισμός των περιοχών της ΠΕ Καβάλας που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα»

«Το τελευταίο διάστημα μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους παραγωγούς, γεωργούς και κτηνοτρόφους, η δημοσιοποίηση του σχεδίου απόφασης για τον επανακαθορισμό των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πρόσθετη στήριξη μέσα από χρηματοδοτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Είναι γνωστό πως, στο πλαίσιο εναρμόνισης της χώρας μας με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1305/2013, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ενισχύει τις περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, θα πρέπει να προβεί σε νέα οριοθέτησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο έχει αναθέσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την εκπόνηση σχετικής μελέτης έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποιες περιοχές της χώρας μας πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις που προβλέπονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) ορεινές περιοχές, β) περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και γ) άλλες περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οριοθέτηση η οποία προτείνεται, συμπεριλαμβάνει στις περιοχές που πληρούν «ειδικά κριτήρια» όλη τη Θράκη, εξαιρεί όμως το υπόλοιπο τμήμα της Περιφέρειας, δηλαδή την Ανατολική Μακεδονία.

Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας που χαρακτηρίζονται μέχρι σήμερα μειονεκτικές αλλά δεν περιλαμβάνονται στη νέα οριοθέτηση, από 1η Ιανουαρίου 2019 χάνουν την ενίσχυση της εξισωτικής αποζημίωσης, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα του περιορισμένου εισοδήματός τους, γεγονός που θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητάς τους.

Επειδή είναι εξόχως σημαντικό να μη χάσει κανένας γεωργός ή κτηνοτρόφος την εξισωτική αποζημίωση που δικαιούται, από το 2019 και μετά, λόγω αλλαγής κριτηρίων για την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών,

Επειδή η τελική κατάταξη των δικαιούχων σε διάφορα Μέτρα των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης για Νέους Γεωργούς, Σχέδια Βελτίωσης κλπ πραγματοποιείται σε επίπεδο Περιφέρειας, οι παραγωγοί της ΠΕ Καβάλας θα μειονεκτούν έναντι των παραγωγών της υπόλοιπης Περιφέρειας, έχοντας ως συνέπεια να στερούνται την εύλογη πρόσβαση σε χρήσιμα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία, τόσο για τη διετία 2019-2020 όσο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027,

Επειδή, με τη διαίρεση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε δύο περιοχές, την προνομιούχα που εντάσσεται στη λίστα των περιοχών με τα «ειδικά κριτήρια» και τη μη προνομιούχα που εξαιρείται από αυτή, καταστρατηγείται η αρχή της ενιαίας και ισότιμης αντιμετώπισης των κατοίκων της Περιφέρειας,

Επειδή υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι εφικτό να διασταυρωθούν, πως διεξάγεται στο παρασκήνιο κάποιου τύπου διαβούλευση για προσθαφαιρέσεις στο χάρτη των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, γεωργικών περιοχών εντός των οποίων οι φυσικές συνθήκες παραγωγής είναι παρόμοιες και η συνολική έκτασή τους δεν υπερβαίνει το 10% της έκτασης της χώρας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Ποια είναι τα στοιχεία και τα συμπεράσματα που περιλαμβάνει η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, βάσει της οποίας έγινε ο σχεδιασμός του νέου χάρτη των επιλέξιμων περιοχών που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πρόσθετη στήριξη;
  2. Με τα έως τώρα δεδομένα, ποιες είναι οι περιοχές της ΠΕ Καβάλας που περιλαμβάνονται στη λίστα αυτών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα;
  3. Προτίθεστε να επανεξετάσετε τον εδαφικό χάρτη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΠΕ Καβάλας και να συμπεριλάβετε τις περιοχές της στις μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πληρούν «ειδικά κριτήρια»;