Η θέση και η δέσμευση του «Σύγχρονου Δήμου» για τις νέες τεχνολογίες

Η δημιουργία υποδομών και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την ποιοτική ζωή των δημοτών και την οικονομική ζωή του δήμου, αποτελεί δέσμευση του συνδυασμού του Θόδωρου Μουριάδη

Με την διαπίστωση ότι το τραίνο της τεχνολογικής εξέλιξης στην Καβάλα έχει χαθεί εδώ και χρόνια, ο συνδυασμός του Θόδωρου Μουριάδη καταθέτει με δελτίο τύπου που εξέδωσε τις θέσεις του για τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να μπουν στην ζωή των Καβαλιωτών και των δημοτικών υπηρεσιών.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του συνδυασμού «Σύγχρονος Δήμος»

«Κοινή διαπίστωση των δημοτών της Καβάλας είναι ότι το τραίνο της τεχνολογικής εξέλιξης έχει χαθεί εδώ και χρόνια»

«Ένας Δήμος δεν δικαιούται να χαρακτηρίζεται σύγχρονος όταν δεν καταφέρνει να συμβαδίζει με τις ραγδαίες μεταβολές που η πρόοδος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών επιφέρουν στην ιδιωτική και κοινωνική ζωή των δημοτών του. Αντιθέτως, καθήκον ενός σύγχρονου δήμου αποτελεί η χρήση τους ως εργαλεία επίλυσης ενός ευρύτατου φάσματος προβλημάτων που πλέον εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση των δημοτών και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ενέργεια, η επιχειρηματικότητα, οι μεταφορές, κτλ.

Είναι πλέον προφανές στον καθένα μας το γεγονός ότι τα παραδοσιακά δύσκαμπτα οργανωτικά σχήματα λειτουργίας της Τ.Α. που εφαρμόζονται στη χώρα μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ταχύτητα των συντελούμενων αλλαγών και των αναγκών που αυτές συνεπάγονται. Με το Δήμο μας να μην αποτελεί δυστυχώς εξαίρεση, είναι κοινή διαπίστωση των δημοτών ότι το τραίνο της τεχνολογικής εξέλιξης έχει χαθεί εδώ και χρόνια.

Η άποψή μας ως υποψήφια Δημοτική Αρχή είναι ότι η λύση μπορεί να δοθεί μέσα από νέες ευέλικτες δομές, που παρόμοιές τους έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στη χώρα μας και στο εξωτερικό, με τη συνέργεια φορέων και ιδρυμάτων, ικανών να ανταποκριθούν στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του Δήμου μας κατά τρόπο αποτελεσματικό και βιώσιμο. Βασικός σκοπός του νέου αυτού θεσμού θα είναι η δημιουργία υποδομών και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε μια σειρά από τομείς πρώτιστης σημασίας για την ποιοτική ζωή των δημοτών και την οικονομική ζωή του Δήμου μας, μέσα από τη συμμετοχή του σε Δημοτικά, Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους βασικούς τομείς στους οποίους η δράση του θα πρέπει να εστιαστεί:

  • Ψηφιοποίηση βασικών δημοτικών λειτουργιών:

-e-ΚΕΠ: αυτόματη εξυπηρέτηση μέσω «κάρτας του πολίτη» για μια σειρά από έγγραφα που ο Δήμος πάρεχει.
-Κεντρικό σύστημα συλλογής παραπόνων των δημοτών (καθαριότητα, σκουπίδια, δρόμοι, κτλ.), ώστε να ελέγχεται αποτελεσματικά η επίλυσή τους και να διαπιστώνονται έγκαιρα οι τυχόν ελλείψεις και ανάπτυξη αντίστοιχης mobile εφαρμογής.
-Ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των δημοτών στη λήψη αποφάσεων. Μέσω της πλατφόρμας οι δημότες θα μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να ανταλλάσουν απόψεις πάνω σε μια σειρά από καίρια θέματα, να απαντούν σε ερωτηματολόγια του Δήμου και να συλλέγουν ηλεκτρονικές υπογραφές.

  • Ενεργειακή αναβάθμιση:

-Έξυπνος φωτισμός: ο συνδυασμός νέων τεχνολογιών (λάμπες τύπου LED,…) με καινοτόμα συστήματα αυτόματου ελέγχου (δυναμικός φωτισμός, βέλτιστος προγραμματισμός συντήρησης,…) έχουν οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 60% σε άλλους Δήμους της χώρας μας!
-Έξυπνες μεταφορές: μελέτη και δοκιμή εκσυγχρονισμού δημοτικού στόλου και ηλεκτρονική παρακολούθησή του με σκοπό την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων, επέκταση των ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφοριών σε στάσεις ΜΜΜ, κτλ.

  • Ανάπτυξη και διαχείριση γεωγραφικού συστήματος GIS με στόχο:

-την άμεση άντληση χωροταξικών και πολεοδομικών πληροφοριών για τις υπηρεσίες του Δήμου και τις σχετιζόμενες επαγγελματικές ομάδες.
-την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και τουριστών μέσω ενός οδηγού πόλης, με πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος καθώς και για την εμπορική δραστηριότητα στον Δήμο.

  • Ασύρματο Δημοτικό Δίκτυο: ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η συντήρηση μεγάλων και μικρών δικτύων στο Δήμο μας θα βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την τουριστική εικόνα του Δήμου και θα δώσει ώθηση στην εμπορική προώθηση.
  • Συμμετοχή σε Εθνικά και Διεθνή Ευρωπαϊκά Προγράμματα: η συμμετοχή ενός Δήμου σε προγράμματα αυτού του είδους εξασφαλίζει αφενός τη χρηματοδότηση μέρους ή ολόκληρης της δραστηριότητας, αφετέρου σηματοδοτεί το Δήμο ως test-case για την επιλογή της από ιδιωτικούς φορείς που επιθυμούν να τεστάρουν προτεινόμενες λύσεις.
  • Ίδρυση και λειτουργία «πανεπιστημίου παιδιών» σύμφωνα με την πρόταση του συνδημότη μας Δρ. Δημήτριου Πογαρίδη, Καθηγητή ΤΕΙ ΑΜΘ. Στόχος του θεσμού θα είναι η εξοικείωση των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες και η προώθηση της καινοτομίας μέσω της προβολής ενός διεπιστημονικού τρόπου διδασκαλίας και μάθησης.

Όπως ήδη αναφέραμε παραπάνω, είναι προφανές ότι κανείς Δήμος στη χώρα μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί από μόνος του στις παραπάνω προκλήσεις. Για το λόγο αυτό απαιτούνται συμπράξεις και συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δρουν συμπληρωματικά ως προς τις δυνάμεις του Δήμου, ο οποίος καλείται να συμβάλλει με το υπάρχον προσωπικό και τις υποδομές του.
Στη προσπάθεια αυτή, η σύμπραξη με το Εμπορικό και το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι επιβεβλημένη, τόσο για τη δημιουργία όσο και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, καθότι η επιτυχής του λειτουργία είναι άμεσα συνυφασμένη με την παροχή και την ανατροφοδότηση του συστήματος μέσω πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες του.
Επίσης, το ΤΕΙ ΑΜΘ θα κληθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, μέσω του εξειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού που διαθέτει, των νέων ερευνητών και σπουδαστών του (πρακτική άσκηση, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, κτλ.), καθώς και μέσα από την ίδρυση και λειτουργία μιας «Μονάδας Ολοκληρωμένης Τεχνολογικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία αποτελεί επίσης παλαιότερη πρόταση του Δρ. Δημήτριου Πογαρίδη και του Δρ. Δημήτριου Καραμπατζάκη, Καθηγητή ΤΕΙ ΑΜΘ.
Ως υποψήφια Δημοτική Αρχή, η παράταξη «Σύγχρονος Δήμος» δεσμεύεται να πραγματοποιήσει όλες εκείνες τις ενέργειες για την συσπείρωση των παραπάνω φορέων γύρω από το Δήμο και τη δημιουργία ενός οργανισμού υπό τη μορφή μια Αναπτυξιακής Ανώνυμης ΟΤΑ. η οποία θα αναλάβει το έργο εκσυγχρονισμού του Δήμου».