Θόδωρος Μουριάδης για ΒΦΛ: Η Καβάλα δεν αντέχει άλλη ανεργία!

Να διατηρηθεί ζωντανός ένας από τους τελευταίους οικονομικούς πνεύμονες της περιοχής ζητά επιτακτικά ο επικεφαλής του Σύγχρονου Δήμου

Ο υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Να διατηρήσουμε ζωντανή και σε λειτουργία τη ΒΦΛ

«Θεωρούμε επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για την τοπική οικονομία τη συνέχιση της λειτουργίας της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων. Όλοι οι τοπικοί φορείς οφείλουμε από κοινού να δώσουμε τη μάχη για να μείνει το εργοστάσιο ανοιχτό και να βρεθεί συμβιβαστική λύση καταβολής των οφειλών της επιχείρησης προς την πάροχο του φυσικού αερίου.

Η Καβάλα δεν αντέχει άλλη ανεργία, ούτε άλλα κουφάρια εργοστασίων. Το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να μας βρει ενωμένους και αποφασισμένους, ώστε να διατηρήσουμε ζωντανό και σε λειτουργία έναν από τους τελευταίους οικονομικούς πνεύμονες της περιοχής μας, πάντα βέβαια με την αυστηρότατη από μέρους της εργοδοσίας τήρηση της οικείας περιβαλλοντικής αλλά και εργατικής νομοθεσίας».