Χρήστος Μέτιος: Εσφαλμένη, αόριστη, καταχρηστική και πολιτικά κατευθυνόμενη η απόφαση της Αποκεντρωμένης για τον Μαρκόπουλο

Δήλωση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την ανάκληση των αρμοδιοτήτων του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Εσφαλμένη, αόριστη, καταχρηστική και πολιτικά κατευθυνόμενη χαρακτηρίζει την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης να αναιρέσει την δική του απόφαση με την οποία αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες από τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, ο Χρήστος Μέτιος. Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ σε γραπτή του δήλωση επισημαίνει ότι δεν εφαρμόστηκε το γράμμα του νόμου και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, γιατί δεν θα προλάβαινε να εκδικαστεί σ’ αυτούς τους 5 μήνες που απομένουν μέχρι το τέλος της θητείας. Ρίχνει δε τα βέλη του προς την προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού νομού Ροδόπης, που υπογράφει την απόφαση της Διευρυμένης ο συντονιστής της οποίας ορίζεται από την Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχο έχει τη δημιουργία εντυπώσεων εις βάρος μου.

Ακολουθεί η δήλωση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ

«Η απόφαση είχε στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων εις βάρος μου»

«Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης είναι εσφαλμένη, αόριστη και καταχρηστική γιατί η παρ. 2 του αρθ. 160 του Ν.3852/2010 διακρίνει δύο ειδών αρμοδιότητες των Αντιπεριφερειαρχών, αυτές που τους χορηγεί απευθείας ο νόμος και αυτές που ανήκουν στον Περιφερειάρχη και μεταβιβάζονται στους Αντιπεριφερειάρχες από αυτόν.

Το ίδιο πνεύμα του νόμου επαναλαμβάνεται ρητά στο νέο αρθ. 160 Ν.3852/2010, που αναθεωρήθηκε από τον Ν.4555/2018, και που θα ισχύσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο, όπου αναφέρεται ότι: «τον Περιφερειάρχη επικουρούν οι Αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι ορίζονται και ανακαλούνται με απόφασή του…».

Εάν για τη δικαίωσή μας προσφεύγαμε στα Διοικητικά Δικαστήρια, θα εφαρμοζόταν πλήρως το πνεύμα του νόμου και θα ακυρωνόταν πλήρως η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δεν προσφεύγουμε όμως γιατί η υπόθεση δε θα εκδικαστεί καν, καθώς σε πέντε μήνες θα ισχύσει το νέο αρθ. 160.

Θεωρώ ότι η απόφαση αυτή είναι πολιτικά κατευθυνόμενη, καθώς ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται από την κυβέρνηση. Μέσα από ένα κείμενο 9 σελίδων (ΑΔΑ: ΨΜΨΞΟΡ1Υ-3ΕΜ), το οποίο ακροβατεί νομικά, καταλήγει σε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, υπογράφεται από μη νομικό, την προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού νομού Ροδόπης, και στόχο έχει τη δημιουργία εντυπώσεων εις βάρος μου.

Για τη διερεύνηση της καταχρηστικότητας και της αοριστίας αυτής της απόφασης του Συντονιστή, θα κατατεθεί αναφορά στην αρμόδια Αρχή».