Ποιοι αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην διοίκηση της περιφέρειας ΑΜΘ

Διαβάστε ποιους περιφερειακούς συμβούλους όρισε ο Περιφερειάρχης στην οικονομική επιτροπή, ποιος θα είναι αναπληρωτής του και ποιοι θα είναι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, οι ακόλουθοι Αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι ΑΜΘ ορίζονται στις εξής θέσεις ευθύνης:

  • Αναπληρωτής Περιφερειάρχη, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς

Οικονομική Επιτροπή

  • Πρόεδρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
  • Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Νικόλαος Ευφραιμίδης, με αναπληρωτή τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νικόλαο Τσαλικίδη
  • Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, Γεώργιος Παπαδόπουλος, με αναπληρωτή τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κωνσταντίνο Βενετίδη

Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

  • Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα, ο περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας Ανδρέας Καραγιώργης
  • Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ο περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας Αλέξιος Πολίτης
  • Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων και εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών (CPMR), ο περιφερειακός σύμβουλος Ξάνθης Κωνσταντίνος Κουρτίδης
  • Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Πολιτισμού, ο περιφερειακός σύμβουλος Δράμας Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ

Η άσκηση των καθηκόντων τους θα ξεκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων ορισμού τους στο ΦΕΚ.