Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας για τον δρόμο στην Αγία Παρασκευή

Απαιτείται άμεσα σχετική απόφαση ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης, του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 στις 09:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με θέμα την ανάκληση της 433/2019 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας για προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης, οδοστρώματος και πεζοδρομίου στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, λόγω θεομηνίας» προϋπολογισμού μελέτης 114.900,00 ευρώ».

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι απαιτείται άμεσα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής (και προέδρου), έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.