Κορονοϊός: Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με… τηλεδιάσκεψη!

Διαβάστε όλα τα θέματα της 7ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2019 που θα πραγματοποιηθεί... ψηφιακά ελέω κορονοϊού

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, στις 13:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για πρώτη φορά με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 10, παρ, 1 ΦΕΚ 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην παρούσα συγκυρία η τηλεδιάσκεψη κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο των μέτρων και των οδηγιών που έχουν δοθεί αρμοδίως για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Η ημερήσια διάταξη

1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
2. Ανάκληση της υπ’αριθμ.: 95/2020 (ΑΔΑ: 6Ξ2ΠΩΕ6-ΓΝ7), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την έγκριση του 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την χρήση επί έλασσον δαπανών ώστε να εγκριθεί ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Ενταγμένης Πράξης: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2018».
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου: «Κατασκευές-επισκευές-συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων 2019».
5. Έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2018».
7. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις στο Δασάκι των Πεντακοσίων».
8. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, είκοσι (20) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών (πυροπροστασία).
9. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2020 υπ. αριθμ. 1.
10. Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την παράταση της μίσθωσης του αναψυκτηρίου του Τουριστικού Συγκροτήματος Φιλίππων.
11. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 05 Μαρτίου 2020.
12. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ξανθόπουλο Νικόλαου στην Κομοτηνή, όπου παρουσιάστηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση, στις 5-6 και 12 Μαρτίου 2020.
13. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών στη σύζυγό του.
14. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.
15. Απόδοση εισπραχθέντων ποσών μισθωμάτων στο ΝΠΔΔ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καβάλας.